Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán

Hơn 85.000 thí sinh Hà Nội đón kỳ thi có một số thay đổi so với những năm trước đó. Năm nay, toàn thành phố có 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng); với tổng chỉ tiêu là 63.090 cho các trường công lập. Một trong những yếu tố khiến kỳ…

Xu hướng chọn ngành học năm 2020

Theo thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, top lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong quý IV năm 2019 lần lượt là: sản xuất, tiêu dùng-bán lẻ, công nghệ thông tin, ngân hàng-tài chính.. Dự đoán trong 2020, bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển…