Monthly Archives: Tháng Một 2021

Giấy cuộn – cách phần biệt sản phẩm chất lượng tốt

Độ trắng giấy (CIE) Độ trắng của giấy được đo bằng lượng ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của nó và được đánh giá là số CIE. CIE càng cao thì giấy càng trắng. Tài liệu được in trên giấy trắng sẽ dễ đọc hơn do độ tương phản cao hơn giữa mực và…