acrilonitrin

Câu hỏi:

12/04/2020 3,826

Bạn đang xem: acrilonitrin

Đun láo phù hợp bao gồm acrilonitrin và ankađien phối hợp X (tỉ lệ mol 1:1) nhận được polime Y. Trong Y sở hữu 78,505% lượng cacbon. Công thức của Y là

A. CH2CCH3=CHCH2CH2CHCNn

B. CH2CH=CHCH2CH2CHCNn

Đáp án chủ yếu xác

C. CH2CCH3=CCH3CH2CH2CHCNn

D. CH2CH2CH2CH2CH2CHCNn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại cao su đặc Buna–S sở hữu Tỷ Lệ lượng cacbon là 90,225%; m gam cao su đặc này nằm trong tối nhiều với 9,6 gam brom. Giá trị của m là

A. 5,32.

B. 6,36.

C. 4,80.

D. 5,74.

Câu 2:

Cứ 45,75 gam cao su đặc buna-S phản xạ một vừa hai phải không còn với đôi mươi gam brom vô CCl4. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien và stiren vô cao su đặc buna-S là

A. 3 : 5

B. 1 : 2

C. 2 : 3

D. 1 : 3

Câu 3:

Khi tổ chức phản xạ trùng dừng đằm thắm axit ađipic và hexametylenđiamin tao nhận được một tơ nilon-6,6 chứa chấp 12,39% nitơ về lượng. Tỉ lệ số đôi mắt xích đằm thắm axit ađipic và hexametilenđiamin vô hình mẫu tơ bên trên là:

A. 1:3

B. 1:1

C. 2:3

Xem thêm: Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

D. 3:2

Câu 4:

Khi tổ chức đồng trùng khớp buta-1,3-đien và stiren nhận được một loại cao su đặc là cao su đặc buna-S. Đem châm một hình mẫu cao su đặc này tao thấy số mol O2 tác dụng vày 1,325 chuyến số mol CO2 sinh rời khỏi. Hỏi tỉ trọng số đôi mắt xích buta-1,3-đien và stiren vô hình mẫu cao su đặc bên trên là

A. 3:1

B. 1:3

C. 1:2

D. 2:1

Câu 5:

Đồng trùng khớp buta-1,3-đien với stiren được cao su đặc buna-S. Lấy một lượng cao su đặc buna-S bên trên lấy châm cháy trọn vẹn thấy nCO2nH2O=169. Tỷ lệ khoảng đằm thắm số đôi mắt xích buta-1,3-đien và số đôi mắt xích stiren vô loại cao su đặc bên trên là:

A. 2:3.

B. 1:1.

C. 3:2.

D. 1:2.

Câu 6:

Cao su lưu hóa (loại cao su đặc được tạo ra trở thành Lúc cho tới cao su đặc vạn vật thiên nhiên tính năng với lưu huỳnh) có tầm khoảng 2,0% sulfur về lượng. Giả thiết rằng S vẫn thay cho thế cho tới H ở cầu metylen vô mạch cao su đặc. Vậy khoảng tầm từng nào đôi mắt xích isopren sở hữu một cầu đisunfua- S-S-?

A. 44.

B. 50.

C. 48.

D. 46.

Câu 7:

Một loại cao su đặc buna-N được dẫn đến bởi phản xạ đồng trùng khớp đằm thắm buta-1,3-đien với acrilonitrin CH2=CH-CN. Đốt cháy trọn vẹn cao su đặc buna-N với không gian một vừa hai phải đầy đủ, tiếp sau đó fake láo phù hợp sau phản xạ về 136٫5°C thu được láo phù hợp khí Y chứa chấp 14,41% CO2 về thể tích. Tỉ lệ đôi mắt xích đằm thắm buta-1,3-đien và acrilonitrin là

A. 1 : 2.

B. 2 : 1.

C. 2 : 3.

D. 3 : 2.

Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK