agno3 nhiệt phân

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 nhận được thành phầm là

Bạn đang xem: agno3 nhiệt phân

Nhiệt phân AgNO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép phương trình sức nóng phân AgNO3 giống như cầm được cơ hội ghi chép phương trình phản xạ ứng sức nóng phân những loài muỗi nitrat của sắt kẽm kim loại. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết sau đây.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một vài nội dung liên quan:

 • Nhiệt phân muối hạt Cu(NO3)2 nhận được thành phầm là
 • Nhiệt phân muối hạt cacbonat và hidrocacbonat Có đáp án
 • Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô không gian nhận được thành phầm gồm
 • Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn nhận được là
 • Khi sức nóng phân trọn vẹn NaHCO3 thì thành phầm của phản xạ sức nóng phân là

1. Phương trình sức nóng phân trọn vẹn AgNO3

2AgNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Ag + 2NO2 + O2

2. Điều khiếu nại phản xạ sức nóng phân AgNO3

Nhiệt độ

3. Phản ứng sức nóng phân những muối hạt nitrat của kim loại

Muối nitrat rất rất tầm thường bền sức nóng, chính vì thế Lúc nung giá thì muối hạt nitrat có khả năng sẽ bị sức nóng phân tạo nên trở thành những thành phầm không giống. Sản phẩm tạo nên trở thành thế nào tùy thuộc vào sắt kẽm kim loại tạo nên muối hạt nitrat.

3.1. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na)

Muối nitrat → Muối nitrit và O2

2M(NO3)n → 2M(NO2)n + nO2

Ví dụ: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

3.2. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại khoảng (từ Mg cho tới Cu)

Muối nitrat → Oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

3.3. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại sau Cu

Muối nitrat → sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

3.4. Một số phản xạ quánh biệt

2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

4. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nhận xét này sau đây ko đúng lúc nhắc về muối hạt nitrat

A. Tất cả những muối hạt nitrat đều dễ dàng tan vô nước

B. Muối nitrat rất rất tầm thường bền sức nóng, dễ dẫn đến phân hủy

C. Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2

D. Muối nitrat là hóa học năng lượng điện li mạnh, Lúc tan nội địa phân li đi ra cation sắt kẽm kim loại và anion nitrat

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận xét ko đúng lúc nhắc về muối hạt nitrat: Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2

sai vì thế muối hạt nitrat của K, Na, Ba, Ca sức nóng phân ko nhận được khí NO2

Câu 2. Khi bị sức nóng phân, sản phẩm muối hạt nitrat này tại đây đều mang lại thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

C. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án D

Nhiệt phân mang lại thành phầm sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là sắt kẽm kim loại group III.

Phương trình phản xạ sức nóng phân xẩy ra là:

Hg(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} Hg + 2NO2↑ + O2

2AgNO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Ag + 2NO2 ↑+ O2

=> sản phẩm muối hạt mang lại thành phầm sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Hg(NO3)2, AgNO3

Câu 3. Cho những nội dung nhận định và đánh giá sau:

1) Muối nitrat là hóa học năng lượng điện li mạnh, Lúc tan nội địa phân li đi ra cation sắt kẽm kim loại và anion nitrat

2) Ion NO3- đem tính lão hóa vô môi trường xung quanh axit.

3) Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tao đều nhận được khí NO2.

4) Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.

Nhận lăm le này đích trong số nhận định và đánh giá trên

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Xem đáp án

Đáp án D

Các mệnh đề đích là: (1) và (2)

(3) sai vì thế muối hạt nitrat của K, Na, Ba, Ca sức nóng phân ko nhận được khí NO2

(4) sai vì thế những muối hạt nitrat đa số tầm thường bền nhiệt

Câu 4. Khi sức nóng phân, sản phẩm muối hạt nitrat này đều mang lại thành phầm là oxit sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi

A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2

B. Cu(NO3)2, MgNO3, Pb(NO3)2

C. Hg(NO3)2, AgNO3, Ca(NO3)2

D. Zn(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án B

Khi sức nóng phân, sản phẩm muối hạt nitrat mang lại thành phầm là oxit sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là:

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 ↑ + O2

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2

Câu 5. Phân biệt 5 hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau sau: NH4NO3; (NH4)2SO4; NaCl; Mg(NO3)2 và FeCl2 bằng

A. BaCl2

B. NaOH

C. Ba(OH)2

D. AgNO3

Xem đáp án

Đáp án 

Đáp án C sử dụng Ba(OH)2

NH4NO3

(NH4)2SO4

NaCl

Mg(NO3)2

FeCl2

Ba(OH)­2

↑ hương thơm khai

↑ hương thơm khai và ↓ trắng

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai

Không ht

↓ trắng

↓ Trắng xanh

Phương trình phản ứng

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 → BaSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O

Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2

Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

Câu 6. Nung giá 33,1 gam Pb(NO3)2 nhận được 27,7 gam hóa học rắn. Tính hiệu suất của phản xạ phân diệt.

A. 50%

B. 30%

D. 70%

C. 60%

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

Pb(NO3)2 → PbO + 2NO2 + 50% O2

x                                2x         1/2x mol

mNO2 + mO2 = 46.2x + 32.0,5x = 33,1 – 27,7 ⇒ x = 0,05 mol

a) Khối lượng của Pb(NO3)2 phản xạ là: mPb(NO3)2 = 0,05.331 = 16,55 gam

Hiệu suất phản xạ thủy phân là: H = 16,55/33,1.100% = 50%

Câu 7. Khi sức nóng phân trọn vẹn muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại hóa trị 1 nhận được 16,2 gam sắt kẽm kim loại và 5,04 lít khí (đktc). Xác lăm le công thức và tính lượng muối hạt thuở đầu.

A. 24,10

B. 12,05

C. 48,20

D. 32,10

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi sắt kẽm kim loại cần thiết tìm hiểu là M ⇒ muối hạt nitrat là: MNO3

MNO3 → M + NO2 + 50% O2

x → x → x → x/2

x + x/2 = 1,5x = 5,04 /22,4 = 0,225 ⇒ x = 0,15

M = 16,2 /0,15 = 108 ⇒ M là Ag

mchất rắn = 33,65 – (0,4.46 + 0,1.32) = 12,05 gam

Câu 8. Muối này tại đây không trở nên sức nóng phân hủy?

A. CaCO3.

B. Na2CO3.

C. KNO3.

D. KCIO3.

Xem đáp án

Đáp án B

Muối Na2CO3 không trở nên sức nóng phân diệt.

Các muối hạt còn sót lại bị sức nóng phân hủy:

CaCO3 → CaO + CO2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Câu 9. Khi sức nóng phân láo lếu phù hợp hóa học rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 cho tới lượng ko thay đổi vô môi trường xung quanh không tồn tại không gian thì thành phầm rắn bao gồm những chất:

A. FeO, MgO, K2CO3

B. FeO, MgCO3, K2CO3

C. Fe2O3, MgO, K2O

D. Fe2O3, MgO, K2CO3

Xem đáp án

Đáp án A

Nhiệt phân cho tới lượng ko đổi:

(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O

2KHCO3 → K2CO3 + H2O + CO2

Mg(HCO3)2 → MgO + CO2 + H2O

FeCO3 → FeO + CO2

Như vậy hóa học rắn sau phản xạ gồm: FeO, MgO, K2CO3

Câu 10. Cho những câu đánh giá sau, câu đánh giá ko đích là:

A. Than ly được sử dụng vô quy trình luyện kim

B. Than muội thực hiện hóa học độn cao su thiên nhiên, phát hành mực in và si tiến công giầy

C. Than mộc và kêu ca xương đem cấu trúc xốp nên đem kỹ năng hấp phụ mạnh, được sử dụng thực hiện mặt mày nạ chống phòng độc và công nghiệp hoá chất

D. CO2 là hóa học khí dùng để làm chữa trị cháy, nhất là những vụ cháy sắt kẽm kim loại.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu ko đích là: CO2 là hóa học khí dùng để làm chữa trị cháy, nhất là những vụ cháy sắt kẽm kim loại.

Không sử dụng CO2 nhằm dập tắt những vụ cháy sắt kẽm kim loại Mg, Al vì

CO2 + 2Mg \overset{t^{o} }{\rightarrow}C + 2MgO

Câu 11. Khi sức nóng phân, sản phẩm muối hạt nitrat này đều mang lại thành phầm là oxit sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi

A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2

B. Cu(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

C. Pb(NO3)2, AgNO3, Ba(NO3)2

D. Zn(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2

Câu 12. Có thể phân biệt muối hạt amoni với những muối hạt không giống bằng phương pháp mang lại nó thuộc tính với hỗn hợp kiềm, vì thế Lúc đó:

A. Thoát đi ra một hóa học khí color lục nhạt

B. Thoát đi ra một hóa học khí ko color, hương thơm khai, thực hiện xanh rì giấy tờ quỳ tím ẩm

C. Thoát đi ra một hóa học khí gray clolor đỏ lòe, thực hiện xanh rì giấy tờ quỳ tím ẩm

D. Thoát đi ra hóa học khí ko color, ko mùi

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: NH4+ + OH- → NH3 ↑ +H2O

=> Để phân biệt muối hạt amoni với những muối hạt không giống là kẻ tao mang lại muối hạt amoni với hỗn hợp kiềm vì thế Lúc bại liệt bay đi ra một hóa học khí ko color, hương thơm khai, thực hiện xanh rì giấy tờ quỳ tím độ ẩm.

.........................................

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Nhiệt phân AgNO3. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu hữu dụng nhé.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng nội dung liên quan:

Xem thêm: Các bài thuốc từ quả quýt bạn nên biết

 • NH4Cl → NH3 + HCl
 • NH4NO3 → N2O + 2H2O
 • NH4NO2 → N2 + H2O
 • NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O
 • NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + NH3 + H2O
 • NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O
 • (NH4)2SO4 + BaCl2 → NH4Cl + BaSO4
 • (NH4)2SO4 + NaOH → Na2SO4 + NH3 + H2O
 • Pb(OH)2 + NaOH → Na2PbO2 + H2O