al nacl

2 Al (s) + 6 NaCl (aq) + 6 H2O (l) 3 H2 (g) + 2 AlCl3 (aq) + 6 NaOH (aq)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

6 HI + 6 e- 6 H0 (Reduktion)

Xem thêm: Värna tổ chức tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho 1.000 người cao tuổi

2 Al0 - 6 e- 2 AlIII (Oxidation)

H2O ist ein Oxidationsmittel, Al ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Al
  • Namen: Aluminium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Al Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • NaCl
  • Namen: Natriumchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kochsalz Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, NaCl Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: Vì sao tình dục lại quan trọng trong hôn nhân?

  • H2
   • Namen: Molekularer Wasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Diwasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, H2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • AlCl3
   • Namen: Aluminiumchlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Aluminium(III)-chlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Aluminiumtrichlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • NaOH
   • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02