albumin + cuoh2

Câu hỏi:

10/08/2019 52,539

Bạn đang xem: albumin + cuoh2

Trong môi trường thiên nhiên kiềm, tròng trắng trứng (albumin) ứng dụng với Cu(OH)2 mang lại thích hợp hóa học màu:

B. Tím            

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch etylamin ứng dụng được với hỗn hợp nước của hóa học này tại đây ?

A. H2SO4.                        

B. NaOH.                   

C. NaCl.            

D. NH3.

Câu 2:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên gọi là

A. alanin                         

B. valin.                    

C. axit glutamic            

D. glyxin

Câu 3:

Chất này tại đây nằm trong loại amin bậc hai?

A. C6H5NH2.                    

B. CH3NHCH3.           

C. (CH3)3N.                 

Xem thêm: Cảnh báo 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu

D. CH3NH2.

Câu 4:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này là amin bậc nhì ?

A. H2N(CH2)6NH2    

B. CH3NHCH3          

C. C6H5NH3

D. CH3CH(CH3)NH2

Câu 5:

Dãy chỉ chứa chấp những amino axit và hỗn hợp không thực hiện thay đổi color quỳ tím là?

A. Gly, Val, Ala.             

B. Gly, Ala, Glu.         

C. Gly, Gla, Lys.        

D. Val, Lys, Ala.

Câu 6:

Chất này tại đây sở hữu tính lưỡng tính?

A. Metyl amin                  

B. Etyl amin               

C. Glyxin                    

D. Anilin

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK