alcl3 + nh3 dư

Câu hỏi:

18/06/2019 369,726

Bạn đang xem: alcl3 + nh3 dư

A. Dung dịch vẫn nhập suốt

B. Xuất hiện tại kết tủa keo dán, kết tủa tăng cho tới cực lớn rồi tan dần dần cho tới hết

C. Xuất hiện tại kết tủa và kết tủa này ko tan

Đáp án chủ yếu xác

D. Xuất hiện tại kết tủa và sở hữu khí ko mùi hương bay ra

Đáp án C

3NH3 + AlCl + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cho tới hỗn hợp Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy có:

A. bọt khí và kết tủa trắng

B. bọt khí cất cánh ra

C. kết tủa White xuất hiện

D. kết tủa White tiếp sau đó kết tủa tan dần

Câu 2:

Cho hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy

A. Có kết tủa White và bọt khí

B. Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì

C. Có kết tủa trắng

D. Có lớp bọt do khí tạo ra bay ra

Câu 3:

Chất phản xạ đưc với dung dch H2SO4  tạo rời khỏi kết tủa là:

A. BaCl2.

Xem thêm: Xét nghiệm ADN cả nhà để kiểm tra sức khỏe, phát hiện con út không phải con ruột

B. Na2CO3.

C. NaOH.

D. NaCl

Câu 4:

Canxi cacbonat (CaCO3) phản xạ được với dung dịch

A. KNO3.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. KCl.

Câu 5:

Cho những nguyên vẹn tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy bao gồm những nhân tố được bố trí theo hướng hạn chế dần dần nửa đường kính nguyên vẹn tử kể từ trái khoáy lịch sự nên là:

A. N, Si, Mg, K.

B. Mg, K, Si, N.

C. K, Mg, N, Si.

D. K, Mg, Si, N.

Câu 6:

Chất phản xạ được với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa là:

A. KNO3

B. FeCl3

C. BaCl2

D. K2SO4

Xem thêm: Toàn bộ máy MRI của BV Ung bướu TP.HCM hỏng: Bệnh nhân được hỗ trợ thế nào?