amoni hidrocacbonat

Câu hỏi:

19/02/2020 17,849

Bạn đang xem: amoni hidrocacbonat

Có phụ thân dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và phụ thân hóa học lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng nhập sáu ống thử riêng không liên quan gì đến nhau. Nếu chỉ người sử dụng một dung dịch test có một không hai 1à dd HCl thì phân biệt được tối nhiều từng nào ống nghiệm?

Đáp án B

1.Cho kể từ từ HC1 nhập NH4HCO3 xuất hiện nay lớp bọt do khí tạo ra ko màu

HCl + NH4HCO3 NH4C1 + CO2 + H2O

2. Cho HC1 nhập NH4HCO3 ban sơ xuất hiện nay kết tủa keo dán white, tiếp sau đó kết tủa tan

HC1+ 2NaA1O2 +2H2O 2NaCl + A1(OH)3+ H2O

3HC1+ A1(OH)3  A1C13 + 3H2O

3. Cho HC1 nhập C6H5ONa, xuất hiện nay kết tủa trắng

HC1+ C6H5ONa  C6H5OH + NaCl

4.Cho HC1 nhập ancol etylic, thấy hỗn hợp ban sơ tan nhập nhau tiếp sau đó nếu như HC1 quánh thì sở hữu thế phân lớp

HCl + C2H5OH  C2H5C1 + H2O

5.Cho HC1 nhập benzen tạo ra hỗn hợp phân lớp mang lại HC1 ko phản xạ với C6H6 và C6H6 nổi lên trên

6. Cho HC1 nhập anilin, ban sơ phân lớp tiếp sau đó tạo ra hỗn hợp nhập xuyên suốt vì thế phản xạ chậm

HCl + C6H5NH2 C6H5NH3C1

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 4 ống thử được đặt số theo gót trật tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống thử có một trong số hỗn hợp AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. tường rằng:

- Dung dịch nhập ống thử 2 và 3 tính năng được cùng nhau sinh rời khỏi hóa học khí;

- Dung dịch nhập ống thử 2 và 4 ko phản xạ được cùng nhau.

Dung dịch trong số ống thử 1, 2, 3, 4 theo lần lượt là:

A. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3.

B. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3.

C. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.

D. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnC12.

Câu 2:

Cho sản phẩm những chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozo). Số hóa học nhập sản phẩm nhập cuộc được pư tráng gương là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Xem thêm: FOODMATE Việt Nam – làn gió mới của thương hiệu mỹ phẩm nội địa 

Câu 3:

Hoà tan trọn vẹn 24,4 gam hh bao gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ trọng số mol ứng là 1:2) vào một trong những lượng nước (dư), chiếm được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) nhập dd X, sau khoản thời gian pư xẩy ra trọn vẹn sinh rời khỏi m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 57,4

B. 28,7

C. 10,8

D. 68,2

Câu 4:

Trong số những dd: Na2CO3, KC1, CH3COONa, NH4C1, NaHSO4, C6H5ONa, những dd sở hữu pH > 7 là

A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

B. Na2CO3,NH4Cl, KC1.

C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.

D. NH4C1, CH3COONa, NaHSO4.

Câu 5:

Dãy bao gồm những hóa học đều phải có kĩ năng nhập cuộc pư trùng khớp là:

A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

B. 1,2-diclopropan; Vinylaxetilen; Vinylbenzen; toluen.

C. buta-1,3-dien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; strien; vinyl clorua.

Câu 6:

Cho hh bao gồm Fe và Zn nhập dd AgNO3 cho tới khi những pư xẩy ra trọn vẹn, chiếm được dd X bao gồm nhì muối bột và hóa học rắn Y bao gồm nhì sắt kẽm kim loại. Hai muối bột nhập X là

A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.

B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

C. AgNO3 và Zn(NO3)2.

D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

Xem thêm: 'Chiến dịch' ngoạn mục giải cứu chàng trai 19 tuổi khỏi khối u xương khổng lồ