ancol etylic có tác dụng với cuoh2 không

Câu hỏi:

18/06/2019 221,019

Bạn đang xem: ancol etylic có tác dụng với cuoh2 không

Đáp án  A

Hướng dẫn:

Các hóa học tính năng được với Cu(OH)2 ở trên đây hoặc là phải với gốc COOH là axit, hoặc là phải với tối thiểu 2 group OH ở cả 2 cacbon ngay lập tức kề trở lên trên, vì thế những hóa học thỏa mãn nhu cầu bao gồm glixerol, glucozơ và axit fomic.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lượng glucozơ cần thiết dùng làm dẫn đến 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là :

A. 2,25 gam

B. 1,80 gam

C. 1,82 gam

D. 1,44 gam.

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam hỗn hợp saccarozơ 17,1% nhập môi trường thiên nhiên axit tao chiếm được hỗn hợp X. Cho AgNO3/NH3 nhập hỗn hợp X và đun nhẹ nhàng chiếm được lượng bạc là bao nhiêu?

A. 10,8g

B. 13,5g

C. 21,6g

D. 2,16g

Câu 3:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thông thường là:

A. 3

B. 5

C. 1

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

D. 4

Câu 4:

Mô mô tả này sau đây không đúng với glucozơ?

A. Chất rắn, white color, tan nội địa và với vị ngọt.

B. Có mặt mũi nhập đa số những thành phần của cây, nhất là nhập trái ngược chín.

C. Còn mang tên gọi là lối nho.

D. Có 0,1% nhập huyết người.

Câu 5:

Cho 360 gam glucozơ lên men trở nên ancol etylic và mang lại toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra hít vào nhập hỗn hợp NaOH dư được 318 gam muối bột. Hiệu suất phản xạ lên men là.

A. 80%

B. 75%.

C. 62,5%.

D. 50%.

Câu 6:

Ứng dụng này tại đây ko nên là phần mềm của glucozơ?

A. Tráng gương, tráng phích.

B. Nguyên liệu phát hành hóa học mềm PVC

C. Nguyên liệu phát hành ancol etylic.

D. Làm đồ ăn đủ chất và dung dịch tăng lực.