ancol etylic có tác dụng với naoh không

Câu hỏi:

30/10/2019 41,658

Bạn đang xem: ancol etylic có tác dụng với naoh không

Chọn đáp án D

C2H5OH + CuO to CH3CHO + Cu + H2O

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

C2H5OH + HCOOH H2SO4dac,to HCOOC2H5 + H2O

C2H5OH + NaOH ko phản xạ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng glixerol nhận được Lúc đun rét 2,225 kilogam hóa học Khủng (loại tristearin) với chứa chấp 20% tạp hóa học với hỗn hợp NaOH (coi như phản xạ xẩy ra trả toàn) là

A. 0,184 kg

B. 1,780 kg

C. 0,890 kg

D. 1,840 kg

Câu 2:

Những phù hợp hóa học này tại đây với đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I);

CH3CH=CHCl (II);

CH3CH=C(CH3)2 (III);

C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV);

C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).

A. (III), (IV)

B. (I), (IV), (V)

C. (II), (IV), (V)

D. (II), (III), (IV), (V)

Câu 3:

Cho m gam láo lếu phù hợp X bao gồm phenol và etanol phản xạ trọn vẹn với natri (dư), nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, nhằm phản xạ trọn vẹn với m gam X cần thiết 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 7,0

B. 14,0

Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

C. 21,0

D. 10,5

Câu 4:

Cho một mẩu natri nhập ống thử đựng phenol rét chảy, thấy

A. sủi lớp bọt do khí tạo ra.

B. color hồng xuất hiện tại.

C. thông hơi gold color.

D. với kết tủa white.

Câu 5:

Hỗn phù hợp X bao gồm ancol etylic, axit axetic và metyl fomat. Lấy m gam láo lếu phù hợp X chia thành nhì phần đều nhau. Phần một lấy nhen nhóm nhận được 11,44 gam CO2. Phần nhì phản xạ không còn với 4,48 gam KOH. Khối lượng của ancol etylic nhập m gam X là

A. 0,656 gam

B. 4,600 gam

C. 0,828 gam

D. 2,300 gam

Câu 6:

Cho neopentan ứng dụng với Cl2 theo gót tỉ trọng số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối nhiều nhận được là

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2

Xem thêm: mgso4 + hcl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK