ancol etylic được điều chế từ tinh bột

Câu hỏi:

11/08/2019 54,826

Bạn đang xem: ancol etylic được điều chế từ tinh bột

Ancol etylic được pha chế kể từ tinh ranh bột vị cách thức lên men với hiệu suất toàn cỗ quy trình là 90%. Hấp thụ toàn cỗ lượng CO2 sinh rời khỏi khi lên men m gam tinh ranh bột nhập nước vôi nhập nhận được 165 gam kết tủa và hỗn hợp X. sành lượng hỗn hợp X giảm xuống 66,0 gam đối với lượng nước vôi nhập ban sơ. Giá trị của m là

B. 202,5

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

mdd giảm = mkết tủa  -  mCO2

mCO2= m kết tủa -  m dd giảm = 165 – 66 = 99 gam

nCO2 = 9944 = 2,25 mol

Tinh bột → 2CO2

1,125     ←  2,25 mol

⇒ m = 1,125.1620,9 = 202,5 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men m gam tinh ranh bột trở thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hít vào toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi nhập hỗn hợp chứa chấp 0,05 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa và hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH nhập X, cho tới khi kết tủa lớn số 1 thì nên cần tối thiểu 10 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là 

A. 6,0.

B. 5,5.

C. 6,5.

 D. 7,0.

Câu 2:

Lên men 45 gam glucozo nhằm pha chế ancol etylic, hiệu suất phản xạ 80%, nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 8,96.

C. 5,60.

D. 11,20.

Câu 3:

Lên men m gam tinh ranh bột trở thành ancol etylic với hiệu suất của tất cả quy trình là 75%. Lượng CO2 sinh rời khỏi được hít vào trọn vẹn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và hỗn hợp X. thêm thắt hỗn hợp NaOH 1M nhập hỗn hợp X, nhận được kết tủa . Để lượng kết tủa nhận được là lớn số 1 thì nên cần ít nhất 100ml hỗn hợp NaOH. Giá trị của m là

A. 72,0

B. 64,8

Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc

C. 90,0

D. 75,6

Câu 4:

Ancol etylic được pha chế bằng phương pháp lên men tinh ranh bột theo dõi sơ đồ

(C6H10O5)n(eximC6H12O6)C2H5OHexim

Để pha chế 10 lít ancol etylic 46o cần thiết m kilogam gạo (chứa 75% tinh ranh bột, còn sót lại là tạp hóa học trơ). sành hiệu suất của tất cả quy trình là 80% và lượng riêng rẽ của ancol etylic nguyên vẹn hóa học là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 10,800.

B. 3,600.

C. 8,100.

D. 6,912. 

Câu 5:

Biết CO2 lắc 0,03% thể tích không gian, thể tích không gian (đktc) cần thiết hỗ trợ mang đến cây trái quang quẻ ăn ý sẽ tạo 162 gam tinh ranh bột là

A. 224.103 lít.

 B. 112.103 lít.

C. 336.103 lít.

D. 448.103 lít.

Câu 6:

Cho glucozo lên men trở thành ancol etylic. Toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi nhập quy trình này được hấp phụ không còn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư tạo nên 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quy trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozo nên dùng là:

A. 33,70 gam

B. 56,25 gam.

C. đôi mươi,00 gam

D. 90,00gam