andehit + agno3 nh3

CH3CHO AgNO3 NH3

Bạn đang xem: andehit + agno3 nh3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đó là mang đến anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ chiếm được kết tủa bạc. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Khi mang đến CH3CHO tính năng AgNO3/NH3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng Khi mang đến anđehit axetic nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 nhập NH3

Hiện tượng là tạo nên kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, phụ thuộc vào trở thành ống thử, rất có thể soi gương được.

4. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung nhận định và đánh giá này sau đó là đúng?

A. Chỉ với anđehit mới mẻ nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức nhập cuộc phản xạ tráng bạc thì luôn luôn ganh đua được 2x mol Ag.

C. Các hóa học với công thức phân tử C2H4O2 đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem đáp án

Đáp án A

Các ăn ý hóa học với group CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thử nghiệm mang đến anđehit fomic nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 nhập NH3, hiện tượng kỳ lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở thành ống nghiệm

B. Tạo bên cạnh đó kết tủa white và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko màu sắc bay ra

D. Tạo kết tủa màu sắc đen

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo nên kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, phụ thuộc vào trở thành ống thử, rất có thể soi gương được.

Câu 3. Cho những nội dung nhận định và đánh giá sau:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở thành ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo nên trở thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo CnH2nO.

Số nhận định và đánh giá trúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử Sai: Anđehit là ăn ý hóa học với tính khử và tính oxi hóa

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa nhập phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit nằm trong hiđro trở thành ancol bậc một.

(c) trúng Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo nên trở thành Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic tính năng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

CH3CHO + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư nhập NH3 thì chiếm được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          ......................................................................................> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO ko tính năng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: FOODMATE Việt Nam – làn gió mới của thương hiệu mỹ phẩm nội địa 

CH3CHO ko tính năng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng 1 lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) nhập hỗn hợp NH3 đun rét, chiếm được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag bởi vì hỗn hợp HNO3 đặc, sinh đi ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho lếu ăn ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu ăn ý khí Y bao gồm nhị hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo dõi thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Xem đáp án

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo nên nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O - nCO2 = 1,3 - 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất đi thuốc nước brom.

B. Anđehit và xeton đều ko làm mất đi thuốc nước brom

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì không

Xem đáp án

Đáp án D

Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.

Câu 10. Phản ứng này tại đây ko tạo nên anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo nên trở thành ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét đều sinh đi ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức với công thức tổng quát tháo là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố trúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Đáp án A

(a) sai, anđehit là ăn ý hóa học vừa phải với tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì như thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong nhập group -CHO

Vậy với 2 tuyên bố đúng

Trắc nghiệm đánh giá con kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài xích trắc nghiệm được biên soạn bởi vì KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

---------------------------------------

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một vài phương trình liên quan:

  • CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  • CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
  • CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
  • CH3CHO + H2 → C2H5OH

VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag cho tới chúng ta. Để với thành phẩm cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Toán 11, Vật Lí 11, Sinh học tập 9, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập 11, Tài liệu học hành lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai