ảnh hưởng của nhóm oh đến gốc c6h5

Câu hỏi:

12/08/2019 34,822

Bạn đang xem: ảnh hưởng của nhóm oh đến gốc c6h5

C. nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

C6H5OH + 3Br2 → C6H5OHBr3 + 3HBr

  2, 4, 6- tribromphenol

Nguyên tử H của vòng benzen vô phenol dễ dẫn đến thay cho thế rộng lớn nguyên vẹn tử H của vòng benzen => bại liệt là vì tác động của tập thể nhóm –OH cho tới vòng benzen

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân ancol ứng với công thức C3H7OH là

A. 3

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 2:

Một hóa học ứng dụng với hỗn hợp natri phenolat tạo nên trở nên phenol. Chất bại liệt là

A. Na2CO3

B. C2H5OH

C. NaCl

D. CO2

Câu 3:

Có 3 hóa học lỏng benzen, phenol, stiren đựng vô 3 lọ nhãn riêng lẻ. Thuốc test nhằm phân biệt 3 hóa học lỏng bên trên là

A. Nước brom

B. Dung dịch NaOH

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả chuối mỗi ngày

C. Giấy quỳ tím

D. Dung dịch phenolptalein.

Câu 4:

Ancol X no, mạch hở, đem không thực sự 3 nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử. lõi X ko ứng dụng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường. Số công thức cấu trúc phù phù hợp với X là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Để phân biệt hỗn hợp phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), tao hoàn toàn có thể sử dụng thuốc test là

A. Dung dịch NaCl

B. Kim loại Na

C. Nước brom

D. Quỳ tím

Câu 6:

Số ancol đồng phân cấu trúc của nhau đem CTPT là C5H12O, ứng dụng với CuO đun rét sinh rời khỏi xeton là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK