anilin có tác dụng với hcl không

Câu hỏi:

14/11/2019 9,631

Bạn đang xem: anilin có tác dụng với hcl không

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc 1?

A. (CH3)3N

B. CH3NHCH3

C. CH3CH2NHCH3

D. CH3NH2

Câu 2:

Cho những hóa học sau: (1) NH3, (2) CH3NH2, (3) (CH3)2NH, (4) C6H5NH2, (5) (C6H5)2NH. Thứ tự động tăng dần dần tính bazo của những hóa học bên trên là

A. 5< 4< 1< 2< 3

B. 1< 4< 5< 2< 3

C. 4< 5< 1< 2< 3

D. 1< 5< 2< 3< 4

Câu 3:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc tía ?

A. CH3−NH2

B. (CH3)3N

C. C2H5−NH2

D. CH2−NH−C2H5

Xem thêm: Nên uống nước lọc hay chanh mật ong khi ngủ dậy?

Câu 4:

Ứng dụng nào là tại đây của aminoaxit là không đúng?

A. Axit glutamic là dung dịch xẻ thần kinh trung ương, methionin là dung dịch xẻ gan

B. Aminoaxit vạn vật thiên nhiên là hạ tầng thiết kế protein nhập khung hình sống

C. Muối đinatriglutamat là phụ gia mang lại đồ ăn (gọi là gia vị bột ngọt hoặc mì chính)

D. Các aminoaxit (có group -NH2 ở địa điểm số 6, 7, ...) là vật liệu phát hành tơ nilon

Câu 5:

Chia m gam láo lếu thích hợp T bao gồm những peptit mạch hở trở thành nhị phần đều nhau. Đốt cháy trọn vẹn phần một, nhận được N2,CO2và 7,02 gam H2O. Thủy phân trọn vẹn phần nhị, nhận được láo lếu thích hợp X bao gồm glyxin, alanin và valin. Cho X nhập 200 ml hỗn hợp chứa chấp NaOH 0,5M và KOH 0,6M, nhận được hỗn hợp Y chứa chấp trăng tròn,66 gam hóa học tan. Để ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với Y cần thiết 360 ml hỗn hợp HCl 1M. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 19,88

B. 24,20

C. 24,92

D. 21,32

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây trúng ?

A. Các amin ko độc

B. Các amin ở ĐK thông thường là hóa học khí hoặc hóa học lỏng

C. Các protein đều dễ dàng tan nhập nước

D. Các amino axit là hóa học rắn ở ĐK thường

Xem thêm: Rau ngổ có tác dụng chữa bệnh gì?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK