anilin để trong không khí lâu ngày chuyển màu gì

Câu hỏi:

17/11/2019 3,722

Bạn đang xem: anilin để trong không khí lâu ngày chuyển màu gì

A. thuộc tính với oxi ko khí

Đáp án chủ yếu xác

B. thuộc tính với H2S vô không gian, sinh đi ra muối bột sunfua được màu đen

C. thuộc tính với khí cacbonic

D. thuộc tính với nitơ không gian và khá nước

Đáp án A

thuộc tính với oxi ko khí

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc 1?

A. (CH3)3N

B. CH3NHCH3

C. CH3CH2NHCH3

D. CH3NH2

Câu 2:

Cho những hóa học sau: (1) NH3, (2) CH3NH2, (3) (CH3)2NH, (4) C6H5NH2, (5) (C6H5)2NH. Thứ tự động tăng dần dần tính bazo của những hóa học bên trên là

A. 5< 4< 1< 2< 3

B. 1< 4< 5< 2< 3

C. 4< 5< 1< 2< 3

D. 1< 5< 2< 3< 4

Câu 3:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc tía ?

A. CH3−NH2

B. (CH3)3N

C. C2H5−NH2

Xem thêm: FOODMATE Việt Nam – làn gió mới của thương hiệu mỹ phẩm nội địa 

D. CH2−NH−C2H5

Câu 4:

Anilin (C6H5NH2 ) với phản xạ với dung dịch:

A. HCl

B. NaCl

C. Na2CO3

D. NaOH

Câu 5:

Ứng dụng nào là tại đây của aminoaxit là không đúng?

A. Axit glutamic là dung dịch xẻ thần kinh trung ương, methionin là dung dịch xẻ gan

B. Aminoaxit vạn vật thiên nhiên là hạ tầng xây cất protein vô khung hình sống

C. Muối đinatriglutamat là phụ gia mang đến đồ ăn (gọi là gia vị bột ngọt hoặc mì chính)

D. Các aminoaxit (có group -NH2 ở địa điểm số 6, 7, ...) là vật liệu tạo ra tơ nilon

Câu 6:

Chia m gam láo lếu phù hợp T bao gồm những peptit mạch hở trở nên nhì phần cân nhau. Đốt cháy trọn vẹn phần một, nhận được N2,CO2và 7,02 gam H2O. Thủy phân trọn vẹn phần nhì, nhận được láo lếu phù hợp X bao gồm glyxin, alanin và valin. Cho X vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp NaOH 0,5M và KOH 0,6M, nhận được hỗn hợp Y chứa chấp đôi mươi,66 gam hóa học tan. Để thuộc tính vừa phải đầy đủ với Y cần thiết 360 ml hỗn hợp HCl 1M. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 19,88

B. 24,20

C. 24,92

D. 21,32

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích ?

A. Các amin ko độc

B. Các amin ở ĐK thông thường là hóa học khí hoặc hóa học lỏng

C. Các protein đều dễ dàng tan vô nước

D. Các amino axit là hóa học rắn ở ĐK thường