axetilen có tráng bạc không

Câu hỏi:

05/04/2020 38,226

Bạn đang xem: axetilen có tráng bạc không

Cho sản phẩm những hóa học : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số hóa học vô sản phẩm sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Chất sở hữu phản xạ tráng bạc là hóa học sở hữu chức –CHO. Suy rời khỏi vô số những hóa học bên trên sở hữu 2 hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương là anđehit axetic và glucozơ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm những hóa học sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số hóa học bị thủy phân vô môi trường xung quanh axit là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 2:

Cho sản phẩm những chất: glucozơ, xenlulozơ, etyl fomat, metylamin. Số hóa học vô sản phẩm hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 3:

Cho những hóa học sau : axetilen, vinylaxetilen, anđehit fomic, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, fructozơ, penta-1,3-điin. Số hóa học nhập cuộc phản xạ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo là 

A. 5

B. 3

C. 4

Xem thêm: +14 lợi ích bất ngờ từ củ riềng

D. 6

Câu 4:

Trong số những hóa học : metyl axetat, tristearin, Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh ma bột, xenlulozơ, anilin, alanin, protein. Số hóa học nhập cuộc phản xạ thủy phân là

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7

Câu 5:

Thuốc test dùng để làm phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là

A. hỗn hợp NaOH

B. hỗn hợp AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2/OH-

D. hỗn hợp Br2

Câu 6:

Cho sản phẩm những chất: Phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học vô sản phẩm Lúc thủy phân vô hỗn hợp NaOH (dư), đun lạnh lẽo sinh rời khỏi ancol là :

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3