axit acrylic không tham gia phản ứng với

Câu hỏi:

17/08/2019 10,719

Bạn đang xem: axit acrylic không tham gia phản ứng với

C. NaNO3.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit panmitic sở hữu công thức là

A. C2H5COOH.

B. C17H35COOH.

C. C15H31COOH.

D. C15H29COOH

Câu 2:

Trong những hóa học tại đây, hóa học nào là sở hữu nhiệt độ chừng sôi cao nhất?

A. CH3COOH.

B. CH3CHO.

C. CH3CH2OH.

D. HCOOCH3.

Câu 3:

Axit nào là sau đó là axit béo?

A. Axit ađipic

B. Axit glutamic

C. Axit stearic

D. Axit axetic

Câu 4:

Cho CH3CHO phản xạ với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

Xem thêm: Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

A. HCOOH.

B. CH3OH

C. CH3CH2OH.

D. CH3COOH.

Câu 5:

Chất không nên axit rộng lớn là?

A. axit axetic.

B. axit panmitic.

C. axit stearic.

D. axit oleic.

Câu 6:

Axit ađipic sở hữu công thức là:

A. HOOC-COOH.

B. CH3CH(OH)CH2COOH.

C. HOOC[CH2]4COOH.

D. HCOOH.

Câu 7:

Cho glixerol (glixerin) phản xạ với lếu láo hợp ý axit rộng lớn bao gồm C17H35COOH và C15H31COOH, C17H33COOH. Số trieste được tạo nên tối nhiều là

A. 12.

B. 18.

C. 15.

D. 9.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK