axit oxalic có vị chua của

Câu hỏi:

01/05/2020 12,065

Bạn đang xem: axit oxalic có vị chua của

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn x mol axit cacboxylic E, nhận được nó mol CO2 và z mol H2O (với z = nó – x). Cho x mol E thuộc tính với NaHCO3 (dư) nhận được nó mol CO2 . Tên gọi của E là

A. axit oxalic

B. axit acrylic

C. axit ađipic

D. axit fomic

Câu 2:

Dung dịch axit axetic không phản xạ được với

A. Mg

B. NaOH

C. NaHCO3

D. NaNO3

Câu 3:

Axit malonic với công thức là

A. CH3-COOH

B. CH2=CH-COOH

C. C6H5-COOH

D. HOOC-CH2-COOH

Câu 4:

Dãy  bao gồm những hóa học với sức nóng chừng sôi tăng dần dần kể từ ngược qua loa cần là

Xem thêm: 7 loại thực phẩm giúp chàng làm chủ chuyện phòng the

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

C. CH3CHO, C2H6 ,C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

Câu 5:

Cho những phản xạ sau ở ĐK mến hợp:

(1) Lên men giấm bởi vì ancol etylic.

(2) Oxi hóa ko trọn vẹn anđehit axetic.

(3) Oxi hóa ko trọn vẹn butan.

(4) Cho metanol thuộc tính với cacbon oxit.

Trong những phản xạ bên trên, số phản xạ tạo nên axit axetic là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Axit acrylic (CH2=CH-COOH) không với năng lực phản xạ với dung dịch

A. Na2CO3

B. Br2

C. NaCl

D. CaHCO32