bảng điện hoáDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể (Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu chung học viên dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong công việc lưu giữ mặt hàng năng lượng điện hóa, VietJack biên soạn phiên bản Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể (Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn tuột tay kỹ năng và kiến thức và công thức giúp cho bạn học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập.

Bạn đang xem: bảng điện hoá

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung vô cùng cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải tóm được kỹ năng và kiến thức này, các bạn mới nhất hoàn toàn có thể học tập chất lượng tốt phần chất hóa học vô sinh nhập lịch trình học tập.

Tuy nhiên, mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá lâu năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, lưu giữ lâu mặt hàng năng lượng điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở nên một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Hay hoàn toàn có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Hay nhằm lưu giữ thêm thắt địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe hoàn toàn có thể lưu giữ vì thế đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bạn này học tập chất lượng tốt Văn thì hoàn toàn có thể lưu giữ bài xích thơ sau: “Mấy tiếng về mặt hàng năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo gót quy ước alpha

Nhưng rất cần phải hiểu thâm thúy xa

Trước sau ý nghĩa sâu sắc mới nhất là trở nên công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko Chịu hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu lờ đờ cũng ngay tắp lự theo gót chân

Hiđro, Đồng, Bạc Bẽo, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa Chịu phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, lưu giữ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), nên đâu dễ dàng và đơn giản.

Từ Đồng cho tới cuối mặt hàng,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan 1 chút nào.

Vài tiếng đàm luận, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” mừng này mừng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước với tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau với tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay gần nhau trở nên một group và đổi khác trở nên đoạn thơ này tuy nhiên bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng lưu giữ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhận electron nhằm phát triển thành vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhường nhịn electron sẽ tạo trở nên cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một nhân tố sắt kẽm kim loại tạo ra cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là mặt hàng những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu ớt và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu ớt thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na với tính khử mạnh vì thế ion Na+ với tính lão hóa yếu ớt.

+ Ion Ag+ với tính lão hóa mạnh vì thế sắt kẽm kim loại Ag với tính khử yếu ớt.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ hạn chế dần dần theo gót trật tự này sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái khoáy thanh lịch nên nhập mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác ấn định chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được cho phép Dự kiến chiều của phản xạ thân thiết nhì cặp lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha (α): Phản ứng thân thiết nhì cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh đi ra hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn và hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử với nhì cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong cơ cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y nhập mặt hàng năng lượng điện hóa). Xác ấn định chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhì cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự nhập mặt hàng năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 2: sít dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác ấn định chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác ấn định chiều phản xạ xẩy ra thân thiết nhì cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động mặt hàng năng lượng điện hóa với cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: sít dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác ấn định chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe sẽ tạo đi ra Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử với xẩy ra hay là không cần thiết tóm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra vì thế tính lão hóa của Zn2+ yếu ớt rộng lớn Cu2+, vì thế Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu với phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta với Fe với tính khử mạnh rộng lớn Ag, vì thế Fe hoàn toàn có thể khử được Ag+ trở nên Ag. Do cơ khi mang lại bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 sẽ có được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- sít dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau cơ vì thế AgNO3 dư, kế tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy khi mang lại bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách vì thế 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý khi thực hiện bài xích tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro nhập mặt hàng năng lượng điện hóa hoàn toàn có thể ứng dụng được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải hòa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước với tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, nên ứng chất hóa học xẩy ra khi mang lại sắt kẽm kim loại nhập hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát khỏi muối hạt.

- Khi mang lại sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh rộng lớn ứng dụng với 1 hỗn hợp chứa chấp láo lếu thích hợp những muối hạt tan của đa số sắt kẽm kim loại với tính khử yếu ớt rộng lớn cần thiết chú ý cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục ứng dụng với ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, với những tình huống nước ngoài lệ nhập quy tắc α như:

+ Khi mang lại sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc một số sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) nhập hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh đi ra tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na nhập hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) đặc, nguội và axit sunfuric (H2SO4) đặc, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối mặt hàng năng lượng điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn ứng dụng được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo gót trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái khoáy thanh lịch nên nhập mặt hàng năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn hạn chế dần dần theo gót loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái khoáy thanh lịch nên nhập mặt hàng năng lượng điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo gót trật tự hạn chế dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Xem thêm: Ngành Y tế Quảng Nam kết luận vụ ngộ độc bánh mì, kiến nghị xử phạt chủ tiệm

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa nhập mặt hàng năng lượng điện hóa với chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại với tính khử càng yếu ớt thì ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo mặt hàng năng lượng điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, vì thế Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong mặt hàng năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận này sau đây không đúng?

A. Cu2+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu với tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vì thế ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo gót chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu ớt rộng lớn + hóa học khử yếu ớt rộng lớn.

→ A sai vì thế Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết cổ động thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta với những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau cơ kế tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan với nhập hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết nhập 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết cổ động lấy đinh Fe đi ra cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng phỏng CuSO4 ban sơ là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh đi ra (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư nhập hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư nhập AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư nhập hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động nhập mặt hàng năng lượng điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai vì thế cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe vì thế Cu ko thể khử được Fe2+ trở nên Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe nhập 200 ml hỗn hợp láo lếu thích hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết cổ động phản xạ nhận được hóa học rắn với lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe nhập 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi phản xạ kết cổ động thì lượng Ag nhận được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe nhập 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết cổ động thì lượng thanh Fe

A. hạn chế 0,56 g.

B. hạn chế 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali nhập lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì nhận được thành phầm sau cùng gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cùng gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem thêm thắt những bài xích tổ hợp kỹ năng và kiến thức và công thức Hóa học tập cơ phiên bản không hề thiếu và cụ thể khác:

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 vô cùng hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kỹ năng và kiến thức, công thức cơ phiên bản Hóa học tập lớp 8, 9 không hề thiếu, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không hề thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng mặt hàng năng lượng điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: UNOVE - Thương hiệu dưỡng tóc quốc dân tại Hàn Quốc có gì đặc biệt?