benzen + cl2 ánh sáng

Câu hỏi:

18/06/2019 61,694

Bạn đang xem: benzen + cl2 ánh sáng

B. C6H6Cl6

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho benzen  tính năng với lượng dư HNO3 quánh đem xúc tác H2SO4 quánh nhằm pha chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen pha chế được kể từ 19,5T benzen (hiệu suất phản xạ 80%) là

A. 30,75 tấn

B. 38,44 tấn

C. 15,60 tấn

D. 24,60 tấn

Câu 2:

Benzen tính năng với H2 dư xuất hiện bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en

B. hexan

C. 3 hex-1-in

D. xiclohexan

Câu 3:

Toluen tính năng với Br2 phát sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), nhận được sẩn phẩm cơ học là:

A. o-bromtoluen

B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

D. benzylbromua

Câu 4:

Benzen tính năng với Br2 theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 (có mặt mũi bột Fe), nhận được sẩn phẩm cơ học là

A.C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br4

Câu 5:

Stiren đem công thức phân tử C8H8 và đem công thức kết cấu : C6H5CH=CH2. Câu này đúng vào lúc nói đến stiren ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm nức.

D. Stiren là hiđrocacbon ko no.

Câu 6:

Ankylbenzen X đem Tỷ Lệ lượng cacbon vì thế 90,566%. Số đồng phân cấu tạp của X là:

A.2

B. 3

C. 4

D. 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK