c2h4 + kmno4

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 MnVII + 6 e- 2 MnIV (Reduktion)

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

6 C-II - 6 e- 6 C-I (Oxidation)

KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, C2H4 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • C2H4
  • Namen: Ethen (IUPAC) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, * Ethylen Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Ethen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Hochentzündliches, farbloses Gas mit schwach süßlichem Geruch Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • KMnO4
  • Namen: Kaliumpermanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kaliumtetraoxomanganat(VII) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, KMnO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Violetter geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: Nữ sinh Hà Nội mất 'cái ngàn vàng' và câu chuyện phía sau khiến ai cũng xót xa

  • MnO2
   • Namen: Mangan(IV)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Akhtenskit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Magnesia nigra Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Schwarz-brauner Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • C2H4(OH)2
  • KOH
   • Namen: Kaliumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Ätzkali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kaliumoxidhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Weißer, hygroskopischer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05