c2h5cooch3 tên gọi

Câu hỏi:

01/12/2019 74,545

Bạn đang xem: c2h5cooch3 tên gọi

C. Metyl propionat.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án C

Cấu tạo ra của X: C2H5COOCH3 mang tên gọi là metyl propionat

Đối với những đáp án còn lại:

A. Etyl axetat: CH3COOC2H5

B. Propyl axetat: CH3COOC3H7

C. Metyl propionat: C2H5COOCH3

D. Metyl axetat: CH3COOCH3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun rét mướt tristearin vô hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và ?

A. C17H35COONa.

B. C17H33COONa.

C. C15H31COONa.

D. C17H31COONa.

Câu 2:

Thủy phân 4,4 gam este X đem công thức phân tử là C4H8O2 (có mặt mày H2SOloãng) chiếm được 2,3 gam ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.

B. isopropyl fomat.

C. propyl fomat.

D. metyl propionat.

Câu 3:

Thủy phân 0,1 mol hóa học Khủng với hiệu suất 80% chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 11,50.

B.9,20.

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM

C. 7,36.

D.7,20.

Câu 4:

Xà chống hóa CH3COOC2H5 vô dd KOH đun rét mướt, chiếm được muối hạt đem công thức là

A. C2H5OK.

B. HCOOK.

C. CH3COOK.

D. C2H5COOK.

Câu 5:

Khi thủy phân este vinyl axetat vị hỗn hợp NaOH, đun rét mướt thu được:

A. CH3COONa và CH3CHO.

B. CH3COONa và C2H5OH.

C. CH3COONa và CH3OH.

D. CH3COONa và CH2=CHOH.

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn láo ăn ý X bao gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat nên dùng vừa phải không còn 12,32 lít khí O2 (đktc) thành phầm chiếm được bao gồm CO2 và 9,0 gam H2O. Phần trăm lượng của vinyl fomat vô X là

A. 23,08.

B. 32,43.

C. 23,34.

D. 32,80.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK