ca3po42 có kết tủa không

  • thanhnguyengia2007
  • Câu vấn đáp hoặc nhất!

Bạn đang xem: ca3po42 có kết tủa không

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

` Ca3(PO4)2 ` có kết tủa :

Nó tiếp tục xuất hiện nay kết tủa trắng  ` Ca3(PO4)2 `  nhập hỗn hợp ( Gọi là Tricanxi Diphotphat )

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

  • hertCảm ơn 3