các dung dịch phản ứng được với cuoh2 ở nhiệt độ thường là

Câu hỏi:

15/08/2019 35,145

Bạn đang xem: các dung dịch phản ứng được với cuoh2 ở nhiệt độ thường là

A. glixerol, axit axetic, glucozơ.

Đáp án chủ yếu xác

B. tròng trắng trứng, fructozơ, axeton.

C. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.

D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hỗn hợp sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng hỗn hợp hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 2:

Chất không có tài năng thực hiện xanh xao nước quỳ tím là

A. Natri hiđroxit.

B. Anilin

C. Natri axetat.

D. Amoniac.

Câu 3:

Trong số những hóa học sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, xiclobutan, vinylaxetat. Có từng nào hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 8

Câu 4:

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM

Phát biểu không đúng là:

A. Anilin phản xạ với hỗn hợp HCl, lấy muối bột vừa phải tạo nên mang lại tính năng với hỗn hợp NaOH lại nhận được anilin.

B. Axit axetic phản xạ với hỗn hợp NaOH, lấy hỗn hợp muối bột vừa phải tạo nên mang lại tính năng với khí CO2 lại nhận được axit axetic.

C. Dung dịch natri phenolat phản xạ với khí CO2, lấy kết tủa vừa phải tạo nên mang lại tính năng với hỗn hợp NaOH lại nhận được natri phenolat.

D. Phenol phản xạ với hỗn hợp NaOH, lấy muối bột vừa phải tạo nên mang lại tính năng với hỗn hợp HCl lại nhận được phenol.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, đơn chức, mạch hở luôn luôn nhận được số mol CO2 ngay số mol H2O.

(b) Trong phù hợp hóa học cơ học nhất thiết nên đem yếu tố cacbon và hidro.

(c) Dung dịch glucozo bị khử bởi vì AgNO3 nhập NH3 tạo nên Ag.

(d) Những phù hợp hóa học hữu đem đèo bộ phận yếu tố tương đương nhau, bộ phận phân tử rộng lớn xoàng nhau một hoặc nhiều group – CH2 là đồng đẳng của nhau.

(e) Saccarozo chỉ mất kết cấu mạch vòng.

Số tuyên bố đúng là :

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 6:

Thực hiện nay sơ loại phản xạ :

(1) X + H2H+, t0 Y + Z

(2) Y + O2 Lên men gim Z + H2O

(3) Y xt, t0 T + H2O

(4) T  xt, p, t0 polietilen

Phân tử khối của X là :

A. 74

B. 46

C. 88

D. 60