cahco32 + caoh2 pt ion

Quanlo24567809

Bạn đang xem: cahco32 + caoh2 pt ion

Tổng số thông số nhập phương trình phản xạ Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ở dạng phân tử và ion rút gọn gàng theo lần lượt là:

A. 4, 5      B. 6, 4      C. 6, 5      D. 5, 6

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp đảm bảo chất lượng nhất

Neo Pentan

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 —> 2CaCO3 + 2H2O

—> Tổng là 6

Ca2+ + HCO3- + OH- —> CaCO3 + H2O

Xem thêm: ADN giải oan cho cô gái trẻ bị gia đình bạn trai nghi ngờ có con ngoài giá thú

—> Tổng là 5

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp tốt nhất có thể

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: nhiệt phân

Tác giả

Bình luận