canxi hidrocacbonat

Bài ghi chép về đặc điểm chất hóa học của Canxi hiđrocacbonat Ca(HCO3)2 bao gồm vừa đủ vấn đề cơ phiên bản về Ca(HCO3)2 vô bảng tuần trả, tính Hóa chất, đặc điểm vật lí, cơ hội pha chế và phần mềm.

Bạn đang xem: canxi hidrocacbonat

Tính Hóa chất của Canxi hiđrocacbonat Ca(HCO3)2

I. Định nghĩa

Quảng cáo

- Định nghĩa: Canxi hiđrocacbonat là 1 trong những phù hợp hóa học vô sinh sở hữu công thức chất hóa học là Ca(HCO3)2. Hợp hóa học này sẽ không tồn bên trên bên dưới dạng hóa học rắn, tuy nhiên nó chỉ tồn bên trên vô hỗn hợp nước sở hữu chứa chấp những ion.

- Công thức phân tử: Ca(HCO3)2

II. Tính hóa học vật lí & nhận biết

- Tính hóa học vật lí: Tồn bên trên vô hỗn hợp bên dưới dạng vô xuyên suốt, với nhị ion Ca2+ và HCO3-.

- Nhận biết: dùng hỗn hợp axit HCl, thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, ko mùi:

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

III. Tính hóa học hóa học

- Tác dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

- Tác dụng với hỗn hợp bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Quảng cáo

Xem thêm: Quảng cáo chui, Viện Thẩm mỹ La Ratio và Viện Kumho Asia bị xử phạt

- Bị phân diệt bởi vì sức nóng độ:

Ca(HCO3)2 -to→ CaCO3 + H2O + CO2

IV. Điều chế

- Sục CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Xem tăng đặc điểm chất hóa học của những hóa học khác:

  • Tính hóa học của Canxi (Ca)
  • Tính hóa học của Canxi oxit CaO
  • Tính hóa học của Canxi cacbonat CaCO3
  • Tính hóa học của Canxi sunfat CaSO4
  • Tính hóa học của Canxi hiđroxit Ca(OH)2
  • Tính hóa học của Canxi hiđrophotphat CaHPO4

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Wiki đặc điểm hóa học trình diễn toàn cỗ đặc điểm chất hóa học, vật lí, nhận thấy, pha chế và phần mềm của toàn bộ những đơn hóa học, phù hợp Hóa chất đang được học tập vô công tác Hóa học tập cung cấp 2, 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

tinh-chat-cua-canxi-ca-va-hop-chat-cua-canxi.jsp

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút