cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên

Bài 14: Vật liệu Polime

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập dượt sgk

Hãy tham ô gia group Học sinh Hoc24OLM

Bạn đang xem: cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên

Câu hỏi

Xem thêm: Rau ngổ có tác dụng chữa bệnh gì?

Cao su buna với tính đàn hồi và độ chất lượng kém cỏi cao su đặc vạn vật thiên nhiên. Cao su buna được tạo nên trở nên từ  buta-1,3-đien bởi phản ứng

trùng ăn ý. trùng dừng. đồng trùng khớp. đồng trùng dừng.

Xem chi tiết

Lớp 12 Hóa học


Khoá học tập bên trên OLM (olm.vn)

  • Toán lớp 12
  • Ngữ văn lớp 12
  • Tiếng Anh lớp 12

Đề đua reviews năng lực

  • Đại học tập Quốc gia Hà Nội
  • Đại học tập Quốc gia Hồ Chí Minh
  • Đại học tập Bách khoa Hà Nội