cao su buna s được điều chế bằng phản ứng

Cao su buna-S được tạo nên trở thành vì thế phản ứng

Bạn đang xem: cao su buna s được điều chế bằng phản ứng

Cao su buna-S được tạo nên trở thành vì thế phản ứng


đồng trùng khớp.

trùng dừng.

trùng hợp ý.

cộng hợp ý.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cao su buna-S được pha trộn kể từ phản xạ đồng trùng khớp buta-1,3-đien và stiren:

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-C6H5 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động này tại đây vô hệ (giữ nguyên vẹn những ĐK khác) không làm di chuyển cân nặng bằng?

 • Loại phân bón chất hóa học tạo nên chua mang lại khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học tạo nên chua mang lại khu đất là

  Xem thêm: Hé lộ bữa ăn 120 món của hoàng đế và lý do ngài gắp không quá 3 miếng mỗi món

 • Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Alanin sở hữu công thức là:

 • Chất này sau đấy là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất này sau đấy là hóa học ko năng lượng điện li ?

 • Cho sản phẩm thay đổi hoá học tập sau :

   Điều đánh giá và nhận định này tại đây đúng:

 • Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

  Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

 • Cho sơ thiết bị phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ thiết bị phản ứng:

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X và Z theo lần lượt là

 • Hợp hóa học vô phân tử sở hữu links ion là

  Hợp hóa học vô phân tử sở hữu links ion là

  Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày