caoh2 + caco3

Dies ist eine Säure-Base-Reaktion (Neutralisation): Ca(OH)2 ist eine Base, CO2 ist eine Säure.

Xem thêm: Những người không nên ăn đậu xanh, đậu đen, đậu nành

Reaktanten:

 • Ca(OH)2
  • Namen: Calciumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Calciumdihydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kalkhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloser, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • CO2
  • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: Óc heo rất bổ nhưng lại 'đại kỵ' với 3 nhóm người sau

 • CaCO3
  • Namen: Calciumcarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kalk Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • H2O