caoh2 + cahco32 hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 315,241

Bạn đang xem: caoh2 + cahco32 hiện tượng

A. bọt khí và kết tủa trắng

C. kết tủa white xuất hiện

Đáp án chủ yếu xác

D. kết tủa white tiếp sau đó kết tủa tan dần

Đáp án C

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO+2H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ hỗn hợp NH3 đến dư vô hỗn hợp AlCl3 thì đem hiện tượng kỳ lạ này tại đây ?

A. Dung dịch vẫn vô suốt

B. Xuất hiện tại kết tủa keo dán giấy, kết tủa tăng cho tới cực lớn rồi tan dần dần cho tới hết

C. Xuất hiện tại kết tủa và kết tủa này ko tan

D. Xuất hiện tại kết tủa và đem khí ko hương thơm bay ra

Câu 2:

Cho hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy

A. Có kết tủa white và bọt khí

B. Không đem hiện tượng kỳ lạ gì

C. Có kết tủa trắng

D. Có lớp bọt do khí tạo ra bay ra

Câu 3:

Chất phản xạ đưc với dung dch H2SO4  tạo rời khỏi kết tủa là:

A. BaCl2.

Xem thêm: Điểm danh các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già

B. Na2CO3.

C. NaOH.

D. NaCl

Câu 4:

Canxi cacbonat (CaCO3) phản xạ được với dung dịch

A. KNO3.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. KCl.

Câu 5:

Cho những nguyên vẹn tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy bao gồm những yếu tố được bố trí theo hướng rời dần dần nửa đường kính nguyên vẹn tử kể từ ngược thanh lịch cần là:

A. N, Si, Mg, K.

B. Mg, K, Si, N.

C. K, Mg, N, Si.

D. K, Mg, Si, N.

Câu 6:

Chất phản xạ được với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa là:

A. KNO3

B. FeCl3

C. BaCl2

D. K2SO4