capo4 có kết tủa không

  • thanhnguyengia2007
  • Câu vấn đáp hoặc nhất!

Bạn đang xem: capo4 có kết tủa không

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

` Ca3(PO4)2 ` có kết tủa :

Nó tiếp tục xuất hiện tại kết tủa trắng  ` Ca3(PO4)2 `  vô hỗn hợp ( Gọi là Tricanxi Diphotphat )

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Giải mã gen ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP.HCM

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

  • hertCảm ơn 3

Đăng nhập nhằm chất vấn chi tiết

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh của rau răm