ch2 chcooch3 br2

avatar

Bạn đang xem: ch2 chcooch3 br2

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

$\rm Pt: CH_3COOCH=CH_2 +Br_2→ CH_3COOCHBr-CH_2Br$

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

avatar

Đáp án:

viết phương trình ch2=chcooch3 ứng dụng với br2hích công việc giải:

PT :Br2 + CH3COOCH=CH2 → CH3COOCH(Br)-CH2Br

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

Xem thêm: Cảnh báo 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu