ch3cooch3 tên gọi

Câu hỏi:

22/08/2019 19,980

Bạn đang xem: ch3cooch3 tên gọi

C. metyl axetat.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun rét este CH3COOC2H5 với 1 lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp NaOH, thành phầm chiếm được là

A. CH3COONa và CH3OH

B. CH3COONa và C2H5OH

C. HCOONa và C2H5OH

D. C2H5COONa và CH3OH

Câu 2:

Công thức kết cấu của hợp ý hóa học (C17H33COO)3C3H5 mang tên gọi là

A. triolein.

B. trilinolein.

C. tristearin.

D. tripanmitin.

Câu 3:

Thủy phân láo hợp ý 2 este bao gồm metyl axetat và metyl fomat nhập hỗn hợp NaOH đun rét. Sau phản xạ tao thu được

A. 1 muối bột và 1 ancol.

B. 1 muối bột và 2 ancol.

C. 2 muối bột và 1 ancol.

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

D. 2 muối bột và 2 ancol.

Câu 4:

Hợp hóa học X sở hữu công thức kết cấu CH3COOCH2CH3 mang tên gọi là:

A. metyl axetat.

B. etyl axetat.

C. propyl axetat.

D. metyl propionat.

Câu 5:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản ứng

A. este hóa.

B. trùng dừng.

C. xà chống hóa.

D. tráng gương

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Chất phệ là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon nhiều năm, ko phân nhánh.

B. Chất phệ ko tan nội địa.

C. Dầu ăn và dầu chất bôi trơn sở hữu nằm trong bộ phận yếu tố.

D. Chất phệ là đồ ăn cần thiết của con cái người

TÀI LIỆU VIP VIETJACK