chất không phản ứng với dung dịch naoh

 • Bạn đang xem: chất không phản ứng với dung dịch naoh

  Cho 3,6g Mg nhập 200ml dd Fe(NO3)3 1M cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được mg hóa học rắn

  Cho bản thân căn vặn bài bác này với

  Cho 3,6g Mg nhập 200ml dd Fe(NO3)3 1M cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được mg hóa học rắn. Tính m

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Polime X là hóa học rắn nhập trong cả, cố tài năng mang đến độ sáng truyền qua loa chất lượng nên được sử dụng sản xuất thủy tinh ma cơ học plexiglas. Tên gọi của X là:

  A. poliacrilonitrin.   

  B. poli(metyl metacrylat).

  C. polietilen.    

  D. poli(vinyl clorua).

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime này tại đây được tổ hợp kể từ phản xạ trùng hợp?

  A. polyvinyl(vinyl clorua)    

  B. polisaccarit

  C. poli (etylen terephtalat)    

  D. nilon- 6,6

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những polime được sử dụng thực hiện hóa học dẻo

  A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)

  B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)

  C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin

  D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nilon-6,6 nằm trong loại

  A. tơ visco    

  B. poliesste    

  C. tơ poliamit    

  D. tơ axetat

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ nitron ko nằm trong loại

  A. Tơ vinylic

  B. Tơ tổng hợp

  C. Tơ hóa học

  D. Tơ nhân tạo

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những chủ ý tiếp sau đây, chủ ý này chính ?

  A. Đất sét nhào nước rất rất mềm, rất có thể nghiền trở nên gạch ốp, ngói ; vậy khu đất sét nhào nước là hóa học mềm.

  B. Thạch cao nhào nước rất rất déo, rất có thể nặn trở nên tượng ; vậy bại là 1 trong hóa học mềm.

  C. Thuỷ tinh ma cơ học (plexiglas) rất rất cứng và bền với nhiệt độ ; vậy bại ko cần là hóa học mềm.

  D. Tính mềm của hóa học mềm chỉ thể hiện tại trong mỗi ĐK chắc chắn ; ở những ĐK không giống, hóa học mềm rất có thể ko mềm.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime \((-C_6H_4(OH)-CH_2-)_n\) là bộ phận đa phần của

  A. vật liệu bằng nhựa rezit.                 

  B. vật liệu bằng nhựa rezol.

  C. vật liệu bằng nhựa novolac             

  D. teflon.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su thiên nhiên buna-S là

  A. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5 - CH = CH2

  B. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5 -CH=CH2.

  C. CH2 = CH - CH = CH2, sulfur.

  D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khi clo hoá PVC, tính khoảng cứ k đôi mắt xích nhập mạch PVC phản xạ với 1 phân tử clo. Sau Khi clo hoá, chiếm được một polime chứa chấp 63,96% clo (về khối lượng). Tìm độ quý hiếm của k?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vì sao tránh việc người sử dụng xà chống có tính kiềm cao nhằm giặt ăn mặc quần áo thực hiện bởi vì nilon, len, tơ tằm; tránh việc giặt bởi vì nước quá rét hoặc là (ủi) quá rét những vật dụng bên trên.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trùng hợp ý 65,0 g stiren bằng phương pháp đun rét hóa học này với 1 lượng nhỏ hóa học xúc tác benzoyl peoxit

  Trùng hợp ý 65,0 g stiren bằng phương pháp đun rét hóa học này với 1 lượng nhỏ hóa học xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn cỗ láo hợp ý sau phản xạ (đã loại không còn benzoyl peoxit) nhập 1,0 lít hỗn hợp brom 0,15M ; tiếp sau đó cho thêm nữa KI (dư) thấy sinh đi ra 6,35 g iot.

  a)  Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ.

  b) Tính hiệu suất của phản xạ trùng khớp stiren.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Thắt ống dẫn tinh có làm đàn ông trở nên nữ tính?

  Khi cho 1 loại cao su thiên nhiên buna-S ứng dụng với brom (tan nhập CCl4) người tao nhận biết cứ 1,05 g cao su thiên nhiên bại rất có thể ứng dụng không còn với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ trọng thân ái số đôi mắt xích butađien và số đôi mắt xích stiren nhập loại cao su thiên nhiên trình bày bên trên.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ nitron( hoặc olon) được tổ hợp kể từ những hóa học này sau đây?

  A. Acrilonitrin

  B. Hexametylenđieammin

  C. Axit ađipic

  D. Axit \(\varepsilon\)-aminocaproic

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime này bên dưới đấy là polime vạn vật thiên nhiên ?

  A. Amilozơ.             

  B. Nilon-6,6.

  C. Nilon-7             

  D. PVC.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ này tại đây được tạo ra kể từ xenluloza ?

  A. tơ tằm    

  B. tợ nilon-6,6    

  c. tơ visco    

  D. tơ capron

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đáp án thắc mắc dưới

  Đốt cháy trọn vẹn 7.5g este X chiếm được 11g CO2 và 4.5g H2O. Nếu X đơn chức thì CTPT của X là?

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nhớ dùng là bao nhiêu? tường hiệu suất phản xạ là 90%.

  Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nhớ dùng là bao nhiêu? tường hiệu suất phản xạ là 90%.

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nhớ dùng là bao nhiêu? tường hiệu suất phản xạ là 90%.

  Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nhớ dùng là bao nhiêu? tường hiệu suất phản xạ là 90%.

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 16,2 (g) tinh ma bột lên men rượu chiếm được V (l) khí CO2. Tính V?

  Cho 16,2 (g) tinh ma bột lên men rượu chiếm được V (l) khí CO2. Tính V biết hiệu suất cả quy trình bởi vì 80%?

  31/12/2022 |   1 Trả lời

 • Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau mang đến vào trong 1 lượng hỗn hợp HCl dư thì chiếm được 0,56 lít khí

  Hóa 12: Hợp Kim

  Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau mang đến vào trong 1 lượng hỗn hợp HCl dư thì chiếm được 0,56 lít khí (đ). Tính nồng độ % lượng Zn với nhập đồng thau.

  19/01/2023 |   0 Trả lời

 • Hòa tan láo hợp ý hóa học rắn nhập H+, NO3-

  Hòa tan trọn vẹn láo hợp ý X bao gồm Cu ,Fe, Mg, MgCO3(trong bại số mol MgCO3 là 12a mol) nhập ddY chứa chấp HCl(197a mol) và KNO3 thu được một,485 mol láo hợp ý khí Z gồm: CO2,NO, N2O với lượng 50,22gam và dd T. Chia T trở nên 3 phần bởi vì nhau:

  + cô cạn cảnh giác phần 1 chiếm được 106,055 gam muối bột khan

  +phần nhị ứng dụng AgNO3 dư chiếm được 285,935g kết tủa và 0,01 mol khí NO duy nhất

  +phần phụ thân ứng dụng với NaOH dư chiếm được 47,6 gam kết tủa

  Tính thể tích khí H2S tối nhiều ứng dụng với dd T?

  24/02/2023 |   0 Trả lời

 • Khi hòa tan trọn vẹn m gam từng sắt kẽm kim loại nhập nước dư, kể từ sắt kẽm kim loại này tại đây chiếm được thể tích khí H2 (cùng ĐK nhiệt độ chừng và áp suất) là nhỏ nhất?

  A. Na.

  B. Ca.

  C. K.

  D. Li.

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Cho phản ứng: Mg + HNO3(l) -> Mg(NO3)2 + NxOy + H2O

  Cho phản ứng: 

  Sau Khi cân đối, thông số của phân tử HNO3 là

  A. 5x – 2y.

  B. 12x – 4y.

  C. 10x – 4y.

  D. 2x – 4y.

  06/03/2023 |   1 Trả lời

 • Nung láo hợp ý bao gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời hạn, chiếm được láo hợp ý rắn X. Hoà tan trọn vẹn X nhập hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,15 mol khí H2 và m gam muối

  Giúp bản thân với!!

  Nung láo hợp ý bao gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời hạn, chiếm được láo hợp ý rắn X. Hoà tan trọn vẹn X nhập hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,15 mol khí H2 và m gam muối bột. Tính độ quý hiếm của m.

  06/03/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: Hoa đu đủ đực có tác dụng gì?