chất không thủy phân trong môi trường axit là

Câu hỏi:

13/08/2019 17,650

Bạn đang xem: chất không thủy phân trong môi trường axit là

B. glucozo.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cacbohiđrat này tại đây nằm trong loại polisaccarit?

A. Xenlulozo.

B. Fructozo.

C. Glucozo.

D. Saccarozo.

Câu 2:

Chất không tồn tại phản xạ thủy phân là

A. etyl axetat

B. glucozo

C. Gly - Ala

D. Saccarozo

Câu 3:

Số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử saccarozơ là

A. 10.

B. 6.

C. 22.

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau

D. 12.

Câu 4:

Glucozo và fructozo đều

A. nằm trong loại đisaccarit.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. có công thức phân tử C6H10O5.

D. có group –CH=O nhập phân tử.

Câu 5:

Chất này tại đây còn mang tên gọi là lối nho

A. Glucozơ

B. Saccarozơ

C. Fructozơ

D. Tinh bột

Câu 6:

Cho sơ đồ vật trả hóa sau: CO2 A B C2H5OH. Các hóa học A, B là

A. tình bột, glucozo.

B. tinh nghịch bột, saccarozo.

C. glucozo, xenlulozo.

D. tinh nghịch bột, xenlulozo.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK