chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 18,776

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

A. tinh anh bột.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK tương thích glucozơ lên men tạo ra trở thành khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức nào là sau đó là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

Xem thêm: Hoa đu đủ đực có tác dụng gì?

D. glucozơ.

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều sở hữu tài năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh anh bột đều không trở nên thủy phân Khi sở hữu axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở thành vô cây cối nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu đích thị là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Amilozơ sở hữu cấu hình mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa tự H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không trở nên thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học phệ, fructozo, tinh anh bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK