chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl

YOMEDIA

Bạn đang xem: chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl

 • Câu hỏi:

  Chất nào là tại đây ứng dụng được với hỗn hợp HCl? 

  • A. BaCl2.       
  • B. Al(OH)3.          
  • C. Al(NO3)3.         
  • D. MgCl2.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(Al{(OH)_3}\, + 3HCl\, \to \,AlC{l_3}\, + \,3{H_2}O\)

Mã câu hỏi: 38944

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Nguyên tố crom sở hữu số lão hóa +3 nhập hợp ý hóa học nào là sau đây? 
 • Kim loại nào là tại đây sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy cao nhất? 
 • Vào ngày đông, nhiều mái ấm gia đình dùng nhà bếp phàn nàn đặt điều nhập chống kín nhằm sưởi giá buốt tạo nên ngộ độc khí, rất có thể dẫn đến
 • Chất nào là tại đây ứng dụng được với hỗn hợp KHCO3? 
 • Chất nào là sau đấy là muối bột axit? NaNO3.
 • Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được kết tủa màu: 
 • Chất nào là tại đây ứng dụng được với hỗn hợp HCl? 
 • Các loại phân lân đều cung ứng cho tới ghép trồng nguyên vẹn tố: 
 • Nung giá buốt Fe(OH)3 cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn là: 
 • Saccarozơ là một trong những loại đisaccarit có tương đối nhiều nhập cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đàng.
 • Tên gọi của hợp ý hóa học CH3CHO là: 
 • Trùng hợp ý vinyl clorua nhận được polime mang tên gọi là: 
 • Cho 9,85 gam lếu hợp ý bao gồm nhị amin đơn chức ứng dụng vừa phải đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp chứa chấp 18,975 gam
 • Thực hiện tại thử nghiệm như hình vẽ mặt mày.Kết cổ động thử nghiệm, hỗn hợp Br2 bị mất mặt color. Chất X là 
 • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 
 • Cho 0,425 gam lếu hợp ý X bao gồm Na và K nhập nước dư, nhận được 0,168 lít khí H2 (đktc). Khối lượng sắt kẽm kim loại Na nhập X là 
 • Cho m gam glucozơ (C6H12O6) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là 
 • Cặp hóa học nào là tại đây nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp
 • Cho những chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala. Số hóa học phản xạ được với NaOH nhập hỗn hợp là 
 • Dẫn khí CO dư qua loa ống sự đựng 16 gam bột Fe2O3 nung giá buốt, nhận được lếu hợp ý khí X.
 • Thùy phân trọn vẹn a mol triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ nhận được glixerol và m gam lếu hợp ý muối bột.
 • Cho những sơ thiết bị phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol:Cho biết: X là hợp ý hóa học cơ học sở hữu công thức phân tử C10H10O4; X1, X2, X
 • Hòa tan 27,32 gam lếu hợp ý E bao gồm nhị muối bột M2CO3 và MHCO3 nhập nước, nhận được hỗn hợp X. Chia X trở nên nhị phần cân nhau.
 • Kết trái khoáy thử nghiệm của những hóa học X, Y, Z với những dung dịch demo được Khi ở trên bảng sau: Chất Thuốc th�
 • Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp Ba(OH)2 nhập hỗn hợp chứa chấp m gam lếu hợp ý Al2(SO4)3 và Al(NO3)3.
 • Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là 
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol lếu hợp ý X bao gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6 nhận được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O.
 • Tiến hành những thử nghiệm sau:(a) Cho sắt kẽm kim loại Cu dư nhập hỗn hợp Fe(NO3)3.(b) Sục khí CO2 dư nhập hỗn hợp NaOH.
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Cho khí H2 dư qua loa lếu hợp ý bột Fe2O3 và CuO nung giá buốt, nhận được Fe và Cu.
 • Hợp hóa học cơ học X (C8H15O4N) ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun giá buốt, nhận được thành phầm cơ học bao gồm muối bột đinatri glut
 • Cho sắt kẽm kim loại M và những hợp ý hóa học X, Y, Z vừa lòng những phương trình chất hóa học sau:Các hóa học X, Y, Z theo lần lượt là: 
 • Cho những tuyên bố sau:(a) Phản ứng thế brom nhập vòng thơm sực của anilin dễ dàng rộng lớn benzen.
 • Hỗn hợp ý X bao gồm Al, K, K2O và BaO (trong cơ oxi cướp 10% lượng lếu hợp).
 • Cho 0,08 mol lếu hợp ý X bao gồm 4 este mạch hở phản xạ vừa phải đầy đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t°), nhận được lếu hợp ý Y.
 • Hòa tan không còn 18,32 gam lếu hợp ý Al, MgCO3, Fe, FeCO3 nhập hỗn hợp chứa chấp 1,22 mol NaHSO4 và 0,25 mol HNO3, nhận được hỗn hợp X
 • Điện phân hỗn hợp X bao gồm CuSO4 và KCl (tỉ lệ mol ứng là 1:5) với năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp, độ mạnh dòn
 • Cho X, Y, Z là phụ thân peptit mạch hở (có số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử ứng là 5, 7, 11); T là este no, đơn chức, mạch
 • Cho m gam lếu hợp ý X bao gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol ứng là 6 : 1 : 2) phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 (đặc
 • Cho m gam lếu hợp ý X bao gồm phụ thân este đều đơn chức ứng dụng tối nhiều với 350 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được lếu hợp ý Y bao gồm hai
 • Hỗn hợp ý E bao gồm hóa học X (CmH2m+4O4N2, là muối bột của axit cacboxylic 2 chức) và hóa học Y CnH2n+3O2N, là muối bột của axit cacboxylic đơn

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc