chất tác dụng với h2 tạo thành sobitol là

Câu hỏi:

29/08/2019 72,567

Bạn đang xem: chất tác dụng với h2 tạo thành sobitol là

C. glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án C

Glucozơ tính năng với H2 tạo trở nên sobitol.

Phương trình hóa học:

CH2OH[CHOH]4CHO + HtoNi  CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ gia dụng đem hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic. X và Y theo thứ tự là

A. glucozơ, etyl axetat

B. glucozơ, anđehit axetic

C. glucozơ, ancol etylic

D. ancol etylic, anđehit axetic

Câu 2:

Chất nhập cuộc phản xạ tráng gương là

A. xenlulozơ

B. tinh ranh bột

C. saccarozơ

D. fructozơ

Câu 3:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Amilopectin đem cấu tạo mạch phân nhánh

B. Glucozơ bị khử vì như thế hỗn hợp AgNO3 nhập NH3

Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

C. Xenlulozơ đem cấu tạo mạch phân nhánh

D. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

Câu 4:

Hai hóa học đồng phân của nhau là

A. saccarozơ và glucozơ

B. fructozơ và mantozơ

C. fructozơ và glucozơ

D. glucozơ và mantozơ

Câu 5:

Chất có tương đối nhiều nhập trái ngược quả chuối xanh là

A. saccarozơ

B. glucozơ

C. fructozơ

D. tinh ranh bột

Câu 6:

Sắp xếp những hóa học tại đây theo đuổi trật tự phỏng ngọt tăng dần

A. Glucozơ <  Saccarozơ < Fructozơ

B. Fructozơ < glucozơ <  Saccarozơ

C. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ

D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK