chất x có ctpt c4h8o2

Câu hỏi:

18/06/2019 99,042

Bạn đang xem: chất x có ctpt c4h8o2

B. CH3COOC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Công thức kết cấu của Y là CH3COONa; Vậy hóa học X là CH3COOC2H5.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở đem CTPT C5H8O2 khi thủy phân tạo ra một axit một anđehit là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2:

Este nào là tại đây đem hương thơm chuối chín?

A. Etyl format

B. Benzyl exetat

C. Isoamyl exetat

D. Etyl butirat

Câu 3:

Cho những đồng phân mạch hở có CTPT C2H4O2 tính năng với: dd NaOH, Na, dd AgNO3/NH3 thì số phản ứng xảy ra

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: Ai không nên ăn đỗ đen?

D. 6

Câu 4:

Biện pháp nào là tiếp sau đây được dùng để làm nâng lên hiệu suất phản xạ este hoá

A. Thực hiện trong môi trường kiềm.

B. Chỉ dùng H2SO4 đặc xúc tác.

C. Lấy dư một trong những nhị hóa học đầu hoặc tách độ đậm đặc những thành phầm đôi khi người sử dụng H2SO4 đặc thực hiện hóa học xúc tác.

D. Thực hiện trong i trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ.

Câu 5:

Sắp xếp theo hướng tăng sức nóng chừng sôi của những hóa học sau đây:

A. HCOOCH3CH3COOH < CH3CH2OH

B. HCOOCH3CH3CH2OH < CH3COOH

C. CH3COOH < CH3CH2OH < HCOOCH3

D. CH3CH2OH < HCOOCH3< CH3COOH

Câu 6:

Cho những cặp chất: (1) CH3COOH và C2H5CHO; (2) C6H5OH và CH3COOH; (3) C6H5OH và (CH3CO)2O; (4) CH3COOH và C2H5OH; (5) CH3COOH và  CH º CH;  (6) C6H5COOH và  C2H5OH. Những cặp chất nào là tham lam gia phản ứng este hoá ?

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (2), (3), (4), (5), (6)

C.  (2), (4), (5), (6)

D. (3), (4), (5), (6)

Xem thêm: Ăn châu chấu có lợi hay hại?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK