cho 0 15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch hcl 2m

Câu hỏi:

26/06/2019 162,596

Bạn đang xem: cho 0 15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch hcl 2m

Cho 0,15 mol axit Glutamic nhập 175ml hỗn hợp HCl 2M thu hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tính số mol NaOH

Đáp án C.

Ta có nHCl = 0,175.2 = 0,35

Coi láo lếu thích hợp phản xạ với NaOH bao gồm H2N-C3H5-(COOH)2 và HCl

HCl     +          NaOH →  NaCl +     H2O                

0,35mol          0,35mol                                                                                                                    

H2N-C3H5-(COOH)2  + 2NaOH       → H2N-C3H5-(COONa)2  + 2H2O

               0,15mol           0,3 mol               

nNaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 8,9 gam một thích hợp hóa học cơ học X với công thức phân tử C3H7O2N phản xạ với 100ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3.

Câu 2:

Hợp hóa học X mạch hở với công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH sinh rời khỏi khí Y và hỗn hợp Z. Khí Y nặng nề rộng lớn bầu không khí và thực hiện giấy má qùy tím độ ẩm gửi trở thành màu xanh da trời. Dung dịch Z với năng lực làm mất đi thuốc nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối bột khan. Giá trị m là?

A. 10,8

B. 9,4

C. 8,2

D. 9,6

Câu 3:

Amino axit X nhập phân tử với cùng một group –NH2 và một group –COOH. Cho 26,7 gam X phản xạ với lượng dư hỗn hợp HCl, nhận được dd chứa chấp 37,65 gam muối bột. Công thức của X là

A. H2N–[CH3]3–COOH.

B. H2N–[CH2]2–COOH.

Xem thêm: Thời điểm ăn dưa hấu tốt cho sức khỏe

C. H2N–[CH2]4–COOH.

D. H2N–CH2–COOH.

Câu 4:

Cho 3,75 gam amino axit X thuộc tính vừa phải không còn với hỗn hợp NaOH nhận được 4,85 gam muối bột. Công thức của X là

A. H2N-(CH2)2-COOH.

B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-(CH2)3-COOH.

D. H2N-CH2-COOH.

Câu 5:

Aminoaxit X với dạng H2N-R-COOH (R là gốc hidrocacbon). Cho 0,1 mol X thuộc tính không còn với HCl thu hỗn hợp chứa chấp 11,15 gam muối bột. Tên gọi của X?

A. Phenylalanin

B. Alanin

C. Valin

D. Glyxin

Câu 6:

Hỗn thích hợp X bao gồm một mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X với năng lực phản xạ tối nhiều với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy trọn vẹn X nhận được 6 mol CO2, x mol H2O và hắn mol N2. Các độ quý hiếm x, hắn ứng là

A. 7 và 1,0.

B. 8 và 1,5.

C. 8 và 1,0.

D. 7 và 1,5.

Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK