cho 1 mol chất x c9h8o4

Bạn đang xem: cho 1 mol chất x c9h8o4

Cho 1 mol hóa học X (C9H8O4, chứa chấp vòng benzen) ứng dụng không còn với NaOH dư, chiếm được 2 mol hóa học Y, 1 mol hóa học Z và 1 mol H2O. Chất Z ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được hóa học cơ học T. Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Chất T ứng dụng với NaOH bám theo tỉ trọng mol 1 : 2.

B. Chất Y với phản xạ tráng bạc.

C. Phân tử hóa học Z với 2 nguyên vẹn tử oxi.

D. Chất X ứng dụng với NaOH bám theo tỉ trọng mol 1 : 3.

Đáp án A

72.png

Trịnh Hương Tố Cho bản thân chất vấn số cacbon vô Y (9-6)/2 là sài ct gì vậy ạ

. 05/09/2021

Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên cho chính bản thân nài phương trình T ứng dụng với NaOH ạ

. 29/06/2021

Nguyễn Hồng Ngọc X Phải tỉ trọng 1:3 vs naoh chứ , với 2 group coo vs 1 group phenol tuy nhiên ad

2 Trả điều . 26/05/2021

Cấn Thị Mỹ Ngân vì thế đề bài xích đòi hỏi 2 mol hóa học Y tuy nhiên bạn

. 08/02/2020

Thỏ con Giúp em sao công thức này tại vì sao k chính ạ HOOC-COO-C6H4-CH3

. 09/09/2019

Nguyễn Thị Hải Hà dạ em cảm ơn

Xem thêm: Thắt ống dẫn tinh có làm đàn ông trở nên nữ tính?

. 23/02/2019

En Quy Ti gốc C6H5 có 6C nên phải trừ 6 để tính số C trung bình vô gốc

. 23/02/2019

Nguyễn Thị Hải Hà cho tới em chất vấn chân thành và ý nghĩa của (9-6)/2 ạ

. 23/02/2019

En Quy Ti vì vô COO có 1 C mà chất ban đầu đã có 9C rồi

. 23/02/2019

Nguyễn Thị Hải Hà tại vì sao số cacbon vô < (9-6)/2 ạ

. 23/02/2019

Hứa Nhật Quang giải gì lâu năm thế

. 05/10/2018

Nguyễn khoa 6 pi tạo nên 2 mol Y là điểm sáng nhằm chỉ ra rằng gốc R kiểu như nhau à

. 24/06/2018

Hồ Thanh Duy cụ chuyên mục nào là chứ em em chất vấn v anh cũng chẳng biết phân tích và lý giải sao

. 23/06/2018

Nguyễn khoa em ko hỉu j cả

. 23/06/2018

Lê Xuân Thủy mod nào là hùn em với

. 20/10/2017

Lê Xuân Thủy mod nào là phân tích và lý giải hùn em kể từ điểm " Để ý tiếp Z chứa chấp vòng benzen" cho tới không còn bài xích ạ!!!

. 20/10/2017