cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic

Câu hỏi:

14/08/2019 57,481

Bạn đang xem: cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic

Cho 21 gam láo thích hợp bao gồm glyxin và axit axetic tính năng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp KOH, nhận được hỗn hợp X chứa chấp 32,4 gam muối hạt. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 22,30.                          

B. 22,35.                      

C. 50,65                     

D. 44,65.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Tăng tách lượng => nKOH = ( 32,4 – 21)/ 38 = 0,3 (mol)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đôi mươi gam láo thích hợp bao gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tục của nhau (được trộn bám theo tỉ trọng mol 1:10:5 và trật tự phân tử khối tăng dần) tính năng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HCl, nhận được 31,68 gam láo thích hợp muối hạt. Công thức phân tử của 3 amin là

A. CH5N, C2H7N, C3H9N

B. C3H7N, C4H9N, C5H11N

C. C3H8N, C4H11N, C5H13N

D. C2H7N, C3H9N, C4H11N

Câu 2:

Cho một lượng α –aminoaxit X nhập ly đựng 100 ml hỗn hợp HCl 2M. Dung dịch sau phản xạ tính năng vừa phải đầy đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 46,45 gam muối hạt khan. Tên gọi của X là

A. Valin.                            

B. Axit glutamic.          

C. Glyxin.                     

D. Alanin

Câu 3:

Xem thêm: Cỏ ba lá đỏ có tác dụng gì?

X với công thức C4H14O3N2. Khi mang đến X tính năng với hỗn hợp NaOH thì nhận được láo thích hợp Y bao gồm 2 khí ở ĐK thông thường và đều phải sở hữu kĩ năng là xanh rớt quỳ tím độ ẩm. Số CTCT tương thích của X là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hở chỉ nhận được glyxin. Đốt cháy trọn vẹn 0,12 mol X nhận được 15,12g nước, số vẹn toàn tử oxi với trong một phân tử hóa học X là :

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 5:

Cho 7,2 gam một amin đơn chức X tính năng với HCl (dư). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 13,04 gam muối hạt khan. Công thức phân tử của X là:

A. C3H9N

B. C2H7N       

C. C3H7N     

D. CH5N

Câu 6:

Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) nhập 275 ml hỗn hợp HCl 2M nhận được hỗn hợp X. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X . Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH tiếp tục phản xạ là :

A. 1,45                               

B. 1,00                         

C. 0,65                         

D. 0,70

Xem thêm: 3 lý do vì sao nấm được ví 'bổ ngang thịt'

TÀI LIỆU VIP VIETJACK