cho 360 gam glucozơ

Câu hỏi:

10/08/2019 đôi mươi,727

Bạn đang xem: cho 360 gam glucozơ

Cho 360 gam glucozơ lên men rượu, khí bay rời khỏi được đem vào hỗn hợp nước vôi vô dư chiếm được m gam kết tuả white. lõi hiệu suất của quy trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là

Chọn đáp án C

nC6H12O6 = 2 mol

C6H12O6  men  ruou 2C2H5OH  + 2CO2

 nCO2=2.nC6H12O6 .0,8 = 2.2.0,8 = 3,2 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3=nCO2= 3,2 mol

mCaCO3=3,2.100=320  gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun rét hỗn hợp chứa chấp 27g glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì lượng Ag chiếm được tối nhiều là

A. 21,6g.

B. 10,8g.

C. 32,4g.

D. 16,2g.

Câu 2:

Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí chiếm được cho tới hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp nước vôi vô dư thì lượng kết tủa chiếm được là

A. 18,4

B. 28,75g

C. 36,8g

D. 23g.

Câu 3:

Khối lượng phân tử khoảng của xenlulozơ vô sợi bông là 4860000 (u). Vậy số đôi mắt xích glucozơ sở hữu vô xenlulozơ nêu bên trên là

A. 30000.

B. 27000.

C. 35000.

D. 25000

Câu 4:

Đun rét hỗn hợp chứa chấp m gam glucozo với lượng dư AgNO3/NH3 cho tới Khi phản xạ trọn vẹn được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là?

A. 16,2 gam

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh của hoa đu đủ đực ít người biết

B. 18 gam 

C. 9 gam

D. 10,8 gam

Câu 5:

Cho m gam tinh anh bột lên men trở thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn cỗ lượng khí sinh rời khỏi được hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 lấy dư, chiếm được 75g kết tủa. Giá trị của m là

A. 65

B. 75.

C. 8.

D. 55.

Câu 6:

Cho sơ đồ gia dụng pha trộn ancol etylic kể từ tinh anh bột:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic

Lên men 3,24 kilogam tinh anh bột với hiệu suất những tiến trình theo lần lượt là 75% và 80%. Thể tích hỗn hợp ancol etylic 200 chiếm được là (Biết lượng riêng rẽ của ancol etylic nguyên vẹn hóa học là 0,8 gam/ml)

A. 19,17 lít.

B. 6,90 lít.

 C. 9,58 lít.

D. 3,45 lít.

Câu 7:

Lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất phản xạ là 80% chiếm được V ml C2H5OH 46o (khối lượng riêng rẽ của C2H5OH là 0,8 gam/ml). Giá trị của V là

A. 400.

B. 250.

C. 500.

D. 200.