cho các chất caprolactam isopropylbenzen

Câu hỏi:

18/06/2019 26,389

Bạn đang xem: cho các chất caprolactam isopropylbenzen

Cho những hóa học : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các hóa học với tài năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo ra polime là

C. (1), (3) và (5)

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Trùng hợp ý là quy trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống như nhau hoặc tương tự động nhau trở thành phân tử rất rộng (polime).

Điều khiếu nại cần thiết về kết cấu của monome nhập cuộc phản xạ trùng khớp là nhập phân tử nên với link bội hoặc là vòng thông thường bền.

• Cho những chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các hóa học với tài năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo ra polime là caprolactam (1), acrilonitrin (3), vinyl axetat (5) → Đáp án thực sự đáp án C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai?

A. Cao su buna-N nằm trong loại cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu hèn rộng lớn lực bazơ của metylamin.

C. Chất phệ còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để làm sản xuất thủy tinh anh cơ học.

Câu 2:

Tơ này sau đó là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Câu 3:

Phát biểu này sau đó là chính ?

A. Trùng hợp ý stiren chiếm được poli(phenol-fomanđehit).

B. Trùng dừng buta-1,3-đien với acrilonitrin với xúc tác Na được cao su thiên nhiên buna-N.

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM

C. Poli(etylen-terephtalat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng dừng những monome ứng.

D. Tơ visco là tơ tổ hợp.

Câu 4:

Cho những polime : PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su thiên nhiên lưu hoá. Polime với dạng cấu hình mạch ko phân nhánh là

A. PE, PVC, cao su thiên nhiên lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilopectin, xenlulozơ.

C. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, amilopectin.

D. PE, PVC, cao su thiên nhiên buna, amilozơ, xenlulozơ.

Câu 5:

Tơ được phát hành kể từ xenlulozơ?

A.tằm.

B. tơ capron.

C. tơ nilon-6,6.

D. tơ visco.

Câu 6:

Có thể pha trộn hóa học mềm PVC vì thế phản xạ trùng khớp monome này sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK