cho các hidroxit sau mg(oh)2 zn(oh)2

Câu hỏi:

22/03/2020 54,350

Bạn đang xem: cho các hidroxit sau mg(oh)2 zn(oh)2

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng lúc trình bày về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học nhập nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm khi hóa học ê tan nội địa hoặc ở hiện trạng giá buốt chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng đem các 

A. ion trái khoáy dấu

B. anion (ion âm).

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất

Xem thêm: Xe khách tông ô tô 16 chỗ ở Đồng Nai: Thêm một nạn nhân tử vong

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 5:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ

A. HCl

B. K2SO4

C. KOH

D.  NaCl

Câu 6:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 đem nằm trong mật độ mol, hỗn hợp đem pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 7:

Hợp hóa học nào là tại đây đem tính lưỡng tính

A. Al(OH)3

B. Ba(OH)2

C. Fe(OH)2

D. Cr(OH)2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK