cho các thí nghiệm sau

Câu hỏi:

30/10/2019 4,540

Bạn đang xem: cho các thí nghiệm sau

Cho những thử nghiệm sau:

(a) Nhỏ hỗn hợp Na2CO3vào dung dịch BaCl2

(b) Cho hỗn hợp NH3 nhập hỗn hợp HCl

(c) Sục khí CO2 nhập dung dịch HNO3

(d) Nhỏ hỗn hợp NH4Clvào dung dịch NaOH

Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ chất hóa học là

Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản xạ vừa phải đầy đủ với 10 gam lếu láo thích hợp X bao gồm CuO và MgO. Phần trăm lượng của MgO nhập X là

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

Câu 2:

Cho luồng khí CO (dư) trải qua ống sứ đựng 5,36 gam lếu láo thích hợp FeO, Fe2O3 (nung nóng), nhận được m gam hóa học rắn và lếu láo thích hợp khí X. Cho X nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 9 gam kết tủa. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 3,75

B. 3,88

C. 2,48

D. 3,92

Câu 3:

Chất X là 1 khí cực kỳ độc, với nhập bộ phận của khí than thở thô (khoảng 25%). Chất X là

A. HCl

B. CO

C. N2

Xem thêm: Cảnh báo số người Việt tử vong do khói thuốc tăng gấp đôi vào năm 2023

D. CO2

Câu 4:

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp NaHSO4 tới dư nhập dung dịch Bs(HCO3)2

(b) Cho hỗn hợp H3PO4 vào lượng dư dung dịch AgNO3

(c) Cho hỗn hợp Na2SiO3 vào hỗn hợp CaCl2 

(d) Sục khí NH3 tới dư nhập hỗn hợp HCl.

(e) Sục khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Na2SiO3 

Sau Lúc những phản xạ kết giục. Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 5:

Chất này tại đây không trở nên khí CO khử ở sức nóng chừng cao?

A. MgO

B. CuO

C. Fe2O3

D. Fe3O4

Câu 6:

Thực hiện tại những thử nghiệm sau: 

(a) Nhiệt phân NaNO3 
(b) Đốt cháy NH3
 trong khí O2 (xúc tác Pt);
(c) Sục khí CO2
 vào hỗn hợp Na2SiO3 
Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ oxi hoá - khử là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4