cho dung dịch na2co3 vào dung dịch ca(hco3)2 thấy

Câu hỏi:

18/06/2019 80,022

Bạn đang xem: cho dung dịch na2co3 vào dung dịch ca(hco3)2 thấy

A. Có kết tủa Trắng và bọt khí

B. Không với hiện tượng kỳ lạ gì

C. Có kết tủa trắng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Na2CO3+ Ca(HCO3)2 → CaCO+2NaHCO3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ hỗn hợp NH3 đến dư vô hỗn hợp AlCl3 thì với hiện tượng kỳ lạ này tại đây ?

A. Dung dịch vẫn vô suốt

B. Xuất hiện tại kết tủa keo dán giấy, kết tủa tăng cho tới cực to rồi tan dần dần cho tới hết

C. Xuất hiện tại kết tủa và kết tủa này ko tan

D. Xuất hiện tại kết tủa và với khí ko hương thơm bay ra

Câu 2:

Khi mang đến hỗn hợp Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy có:

A. bọt khí và kết tủa trắng

B. bọt khí cất cánh ra

C. kết tủa Trắng xuất hiện

D. kết tủa Trắng tiếp sau đó kết tủa tan dần

Câu 3:

Chất phản xạ đưc với dung dch H2SO4  tạo rời khỏi kết tủa là:

A. BaCl2.

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau

B. Na2CO3.

C. NaOH.

D. NaCl

Câu 4:

Canxi cacbonat (CaCO3) phản xạ được với dung dịch

A. KNO3.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. KCl.

Câu 5:

Cho những nguyên vẹn tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy bao gồm những nhân tố được bố trí theo hướng hạn chế dần dần nửa đường kính nguyên vẹn tử kể từ trái ngược thanh lịch cần là:

A. N, Si, Mg, K.

B. Mg, K, Si, N.

C. K, Mg, N, Si.

D. K, Mg, Si, N.

Câu 6:

Chất phản xạ được với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa là:

A. KNO3

B. FeCl3

C. BaCl2

D. K2SO4