cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm c17h35cooh và c15h31cooh

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án C

Số trieste tạo ra vị glixerol và n axit là n2(n+1)2

→ Số trieste tạo ra vị glixerol và 2 axit bự  C17H35COOH và C15H31COOH là

 22(2+1)2 = 6x

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Triolein có công thức là

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.

D. (C17H29COO)3C3H5.

Câu 2:

Để trở thành một số trong những dầu mỡ rắn hoặc bơ tự tạo người tao triển khai quy trình nào là sau đây?

A. hiđro hóa (xt Ni).

B. cô cạn ở sức nóng chừng cao.

C. thực hiện lạnh lẽo.

D. xà chống hóa.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất bự được gọi cộng đồng là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

(b) Chất bự nhẹ nhõm rộng lớn nước, ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều vô dung môi cơ học.

(c) Phản ứng thủy phân hóa học bự vô môi trường xung quanh axit là phản xạ thuận nghịch ngợm.

(d) Tristearin, triolein với công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố trúng là

A. 3.

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 4:

Phản ứng thân ái C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

A. este hóa.

B. trùng dừng.

C. trùng khớp.

D. xà chống hóa.

Câu 5:

Thủy phân este Z vô môi trường xung quanh axit chiếm được nhị hóa học cơ học X và Y (MX < MY). phẳng một phản xạ rất có thể gửi hoá X trở nên Y. Chất Z ko thể là

A. metyl propionat

B. etyl axetat

C. vinyl axetat

D. metyl axetat

Câu 6:

Khi thủy phân hóa học nào là tại đây tiếp tục chiếm được glixerol?

A. Este đơn chức.

B. Etyl axetat.

C. Chất bự.

D. Peptit.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK