cho hno3 đậm đặc vào than nung đỏ khi thoát ra là

Câu hỏi:

23/03/2020 55,504

Bạn đang xem: cho hno3 đậm đặc vào than nung đỏ khi thoát ra là

C. CO2 và NO2

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit nitric đặc nguội hoàn toàn có thể ứng dụng được với sản phẩm hóa học này sau đây?

A. Al, Al2O3, Mg, Na2CO3

B. Cu, Al2O3, Zn(OH)2, CaCO3

C. Fe, CuO, Zn, Fe(OH)3

D. S, ZnO, Mg, Au

Câu 2:

Trong công nghiệp HNO3 được pha trộn kể từ mối cung cấp vật liệu này sau đây?

A. KNO3

B. NO2

C. N2

D. NH3

Câu 3:

Ứng dụng này không nên của HNO3?

A. Sản xuất phân bón

B. Sản xuất dung dịch nổ

C. Sản xuất khí NO2 và N2H4

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

D. Sản xuất dung dịch nhuộm

Câu 4:

Trong phản ứng

Cu+HNO3CuNO32+NO+H2O

số phân tử HNO3 nhập vai trò hóa học lão hóa là  

A. 8

B. 6

C. 4

D. 2

Câu 5:

Axit nitric đặc, giá buốt phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô group này sau đây?

A. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag

B. Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt

C. Mg(OH)2, NH3, CO2, Au

D. CaO, NH3, Au, FeCl2

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Dung dịch HNO3 thực hiện xanh rờn quỳ tím và thực hiện phenolphtalein hóa hồng

B. Axit nitric được dùng làm phát triển phân đạm, dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm. 

C. Trong công nghiệp, nhằm phát triển HNO3 người tớ đun láo phù hợp NaNO3 hoặc KNO3 rắn với H2SO4 đặc

D. Điều chế HNO3 trong chống thực nghiệm người tớ sử dụng khí amoniac (NH3).

TÀI LIỆU VIP VIETJACK