cho luồng khí co dư qua hỗn hợp các oxit cuo fe2o3 al2o3 mgo

Cho luồng khí CO (dư) qua loa láo lếu phù hợp những oxit CuO Fe2O3 Al2O3 MgO nung ở nhiệt độ chừng cao sau phản xạ hỗn

Bạn đang xem: cho luồng khí co dư qua hỗn hợp các oxit cuo fe2o3 al2o3 mgo

Cho luồng khí CO (dư) qua loa láo lếu phù hợp những oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung ở nhiệt độ chừng cao, sau phản xạ láo lếu phù hợp rắn sót lại là:


Cu, FeO, Al2O3, MgO.

Cu, Fe, Al, MgO.

Cu, Fe, Al2O3, MgO.

Cu, Fe, Zn, Mg.

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

CO, H2 chỉ khử được những oxit của KL đứng sau Al nhập sản phẩm hoạt động và sinh hoạt chất hóa học.

\(\left\{ \begin{array}{l}CuO\\F{e_2}{O_3}\\A{l_2}{O_3}\\MgO\end{array} \right. + CO \to \left\{ \begin{array}{l}Cu\\Fe\\A{l_2}{O_3}\\MgO\end{array} \right.\)

Đáp án C

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Phương pháp chưng chứa chấp dùng để làm tách biệt những chất: 
       

  Phương pháp chưng chứa chấp dùng để làm tách biệt những chất: 

  Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc

 • Đặc điểm về đặc điểm hoá học tập của những hóa học cơ học là:
     

  Đặc điểm về đặc điểm hoá học tập của những hóa học cơ học là:

 • Nhóm chức của ancol trình bày cộng đồng hoặc ancol etylic trình bày riêng biệt (C<

  Nhóm chức của ancol trình bày cộng đồng hoặc ancol etylic trình bày riêng biệt (C2H5-OH) là group nguyên vẹn tử (nguyên tử):

 • Phương pháp tách dùng để làm tách biệt những chất:
           

  Phương pháp tách dùng để làm tách biệt những chất:

 • Nhóm chức là:
           

 • Tính hóa học vật lý cơ cộng đồng của những hóa học cơ học là:
           

  Tính hóa học vật lý cơ cộng đồng của những hóa học cơ học là:

 • Trong những hóa học sau, hóa học này là hóa học hữu cơ:

  Trong những hóa học sau, hóa học này là hóa học hữu cơ:

 • Chất cơ học là:
            

 • Chất cơ học phân tách làm:
            

 • Phương pháp ko dùng để làm tách biệt và tinh luyện những hóa học hữu

  Phương pháp không dùng để làm tách biệt và tinh luyện những hóa học cơ học là:

  Xem thêm: mgso4 + hcl